Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 41, Issue 3, pp 112–115

Over ouderen en de heilzame werking van poëzie

Redactioneel

DOI: 10.1007/BF03096192

Cite this article as:
Marcoen, A. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (2010) 41: 112. doi:10.1007/BF03096192

Samenvatting

Dit zijn de titels van enkele gedichten van de hand van Robert Anker, Mark Boog, Ben Cami, Jeroen van Merwijk, E. du Perron, M. Vasalis, Willem van Toorn en Anton van Wilderode, gepubliceerd in de bundel “Zo zal ik dan worden”. 1 Zoals veel andere gedichten opgenomen in verschillende bloemlezingen roepen ze de sfeer op van het ouder worden en oud zijn

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations