Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 41, Issue 3, pp 112–115 | Cite as

Over ouderen en de heilzame werking van poëzie

Redactioneel

Samenvatting

Dit zijn de titels van enkele gedichten van de hand van Robert Anker, Mark Boog, Ben Cami, Jeroen van Merwijk, E. du Perron, M. Vasalis, Willem van Toorn en Anton van Wilderode, gepubliceerd in de bundel “Zo zal ik dan worden”. 1 Zoals veel andere gedichten opgenomen in verschillende bloemlezingen roepen ze de sfeer op van het ouder worden en oud zijn

Literatuur

 1. 1.
  Berghs B, Hendrickx J, Naessens M, Smeyers J, red. Zo zal ik dan worden: Gedichten rond ouder worden. Leuven: Uitgeverij P, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Snijders JTh, red. Laat seizoen: Gedichten voor ouderen. Houten: Agathon, 1989.Google Scholar
 3. 3.
  van Altena E, red. Hand in hand: Gedichten over relaties tussen generaties. Tielt: Lannoo, 1995.Google Scholar
 4. 4.
  van Zuiden H, red. Geef me de tijd: Gedichten over de herfst van het leven. Amsterdam: (Rainbow Essentials), Maarten Muntinga, 2008.Google Scholar
 5. 5.
  Vaessens T. Ongerijmd succes: Poëzie in een onpoëtische tijd. Nijmegen: Vantilt, 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Steinz P. Een onderzoek naar Nederlands Ideale Gedicht leidde tot 3200 inzendingen. En tot veel gewetensnood bij de inzenders. Cultureel Supplement, NRC Handelsblad Webpagina’s 15 december 2000.Google Scholar
 7. 7.
  Bremer GJ. Bibliotherapie: ‘Lezen helpt genezen’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1987;131:2396-2399, Google Scholar
 8. 8.
  Petzold HG, Orth I. Poesie und Therapie. Über die Heilkraft der Sprache. Poesietherapie, Bibliotherapie, Literarische Werkstätten. Paderborn: Junfermann, 1985.Google Scholar
 9. 9.
  Lerner A. A look at poetry therapy. The Arts in Psychotherapy 1997;24:81-89.Google Scholar
 10. 10.
  Lowe G. Health-related effects of creative and expressive writing. Health Education, 2006;106:60-70.Google Scholar
 11. 11.
  Smyth JM, Pennebaker JW. Exploring the boundary conditions of expressive writing: In search of the right recipe. British Journal of Health Psychology 2008;13:1-7.Google Scholar
 12. 12.
  Stuckey HL, Nobel J. The connection between art, healing, and public health: A review of current literature. American Journal of Public Health 2010;100:254-263.Google Scholar
 13. 13.
  Coulehan JL. The word is an instrument of healing. Literature and Medicine, 1991;10:111-129.Google Scholar
 14. 14.
  Carroll R. Finding the words to say it: The healing power of poetry. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2005;2:161-172.Google Scholar
 15. 15.
  Stein HF. A window to the interior of experience. Families, Systems & Health 2004;22:178-179Google Scholar
 16. 16.
  Casteleyn T. Poëzie in de Regenboog: Creatief schrijven met ouderen (Socia-Cahier, Nr. 1), 2004. http://project.arteveldehs.be/info/download/C1Creatiefschrijven.pdfGoogle Scholar
 17. 17.
  Barnard B, de Neef RMJ, red. Openingen. Gevangenisgedichten + dvd. Leuven: Uitgeverij P, 2009.Google Scholar
 18. 18.
  Degnaar J, van Giffen I , red. Gevangen woorden. Utrecht: Babel BV, 2009.Google Scholar
 19. 19.
  Markante Klanten Projecten, red. Gedichten over psychiatrie en psychisch lijden. Rijnsburg: Coverpublish, 2009.Google Scholar
 20. 20.
  Simoens, E. Wat daar geschreven staat, is nu mijn leven. Poëziekrant, 2010;34:26-29.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations