Skip to main content

675 Wat Mij Opvalt …

Samenvatting

In maart van dit jaar bracht de Nederlandse Zorgautoriteit de monitor zorginkoop zorgverzekeraars uit. De monitor onderzoekt het zorginkoopgedrag van de zorgverzekeraars op het gebied van de huisartsenzorg, de medisch-specialistische zorg, de paramedische zorg, de curatieve geestelijke gezondheidszorg, de farmaceutische zorg en de mondzorg. Na eerdere monitors over de verschillende zorgmarkten en over de zorgverzekeringsmarkt, nu een monitor over de zorginkoopmarkt vanuit het perspectief van de zorgverzekeraars.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Notes

  1. 1.

    Ruud van Donk is hoofd Unit Bezwaar, beroep en boetes bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en redacteur van dit tijdschrift. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van Donk, R.N. 675 Wat Mij Opvalt …. ZOFI 9, 1 (2010). https://doi.org/10.1007/BF03095371

Download citation