Skip to main content

606 Preadvies 2006: Geneesmiddelen En Recht

Samenvatting

Geneesmiddelen moeten veilig zijn en werkzaam, en voldoende beschikbaar voor alle patiënten die erop zijn aangewezen. Wie bepaalt er welke geneesmiddelen tot de Nederlandse markt worden toegelaten? Biedt het toelatingssysteem voldoende garanties voor werkzaamheid en veiligheid? En wie bepaalt welke rechten verzekerden hebben op geneesmiddelen? Hebben zij wel gelijke rechten? Hoe zit de verhouding tussen overheid, verzekeraars en voorschrijvend arts in elkaar? Geneesmiddelen en recht biedt een uitgebreid overzicht van de juridische aspecten van de farmaceutische zorg in Nederland.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to    .

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

 ,  . 606 Preadvies 2006: Geneesmiddelen En Recht. ZOFI 5, 138–139 (2006). https://doi.org/10.1007/BF03092430

Download citation