Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 8, pp 125–125 | Cite as

1239 Priory Klinieken Toegelaten Tot Het Nederlandse Zorgstelsel Door CVZ

► Verslagvingszorg

Samenvatting

Vijftien psychiatrische klinieken van de in Engeland gevestigde Priory Group hebben hun intrede gedaan in de Nederlandse markt voor behandeling van verslavingen en eetstoornissen. Op 1 september 2005 heeft het College voor zorgverzekeringen (CVZ) deze Priory-faciliteiten de officiële status van AWBZ-erkende zorgverleners verleend op basis van artikel 8 uit de AWBZ statuten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations