Advertisement

Onderwijs en gezondheidszorg

, Volume 34, Issue 5, pp 24–25 | Cite as

Voor u Gelezen: Nurse Education Today

  • Carolien Sino
Artikelen
  • 39 Downloads

Samenvatting

Nurse Education Today is het Engelstalige zusje van Onderwijs en Gezondheidszorg. Het Augustus 2010 nummer bevat 19 artikelen, tezamen zo’n 105 interessante pagina’s. De hierboven gegeven link biedt de mogelijkheid om samenvattingen (abstracts) van de artikelen (in het Engels) te lezen. Aan het downloaden van de gehele artikelen zijn wel kosten verbonden. Via diverse mediatheken/ bibliotheken is echter gratis online toegang mogelijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Carolien Sino
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations