Skip to main content
Log in

Verschillen in etnische achtergrond van forensische en reguliere jeugd-ggz-cliënten

Kind en adolescent

Cite this article

samenvatting

Doelstelling van dit onderzoek was een exact beeld te verkrijgen van de verschillen tussen etnische groepen in het gebruik van de jeugd-ggz. De gegevens van alle cliënten die in 2008 bij De Jutters in behandeling waren zijn gecombineerd met cbs-gegevens van het zorggebied van de instelling. Vervolgens is per etnische groep het percentage cliënten berekend. Op basis hiervan is de kans op behandeling voor de verschillende groepen immigranten berekend. Voor de meeste kinderen uit immigrantengroepen blijkt de kans op behandeling in de reguliere jeugd-ggz ongeveer de helft van die van kinderen van Nederlandse origine. Voor de groep van vijftien jaar en ouder geldt dit ook, maar de kans dat jonge immigranten in de forensische ggz terechtkomen is veel groter. De toegankelijkheid van zowel de reguliere als de forensische jeugd-ggz wordt dus sterk bepaald door etnische factoren. Dit staat in contrast met het streven om de ggz toegankelijk te maken voor alle groepen in de samenleving.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Figuur 1
Figuur 2

Literatuur

 • Boon, A. E., & Colijn, S. (2001). Adolescents in residential psychiatric care: Treatment outcome, social support and cultural background. Den Haag: Pasmans.

 • Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009a). Tien redenen om de etnische herkomst van cliënten in de ggz niet te registreren. (En nog meer argumenten om het wel te doen). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 736-746.

 • Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009b). Registratie van etnische herkomst: antwoord. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 64, 957-959.

 • Boon, A. E., Haan, A. M. de, & Boer, S. B. B. de (2009c). Haagse jeugd-ggzcliënten zijn geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad. Wat veroorzaakt de bias: sociaal economische status of etnische herkomst? (Ingediend.)

 • Bovenkerk, F., & Yeşilgöz, Y. (2003). Nieuwe strafrechtsproblemen in Nederland. In F. Bovenkerk, M. Komen & Y. Yeşilgöz (red.), Multiculturaliteit in de strafrechtpleging (pp. 120-128). Den Haag: Boom.

 • Brinkgreve, C., Onland, J. H., & de Swaan A. (1979). Sociologie van psychotherapie, dl. 1. De opkomst van het psychotherapeutisch bedrijf. Utrecht: Het Spectrum.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2008). StatLine (www.cbs.nl). Voorburg: cbs.

 • Domburgh, L. (2009). Very young offenders. Characteristics of children and their environment in relation to (re)-offending. (Dissertatie.) Amsterdam: Vrije Universiteit.

 • ggz Nederland (2008). Culturele herkomst van cliënten in de ggz en verslavingszorg. Utrecht: ggz Nederland.

 • Goldberg, D., & Huxley, P. (1980). Mental illness in the comunity: The pathway to psychiatric care. Londen: Tavistock.

 • Gosden, N. P., Kramp, P., Gabrielsen, G., & Sestoft, D. (2003). Prevalence of mental disorders among 15-17-year-old male adolescent remand prisoners in Denmark. Acta Psychiatrica Scandinavica, 107, 102-110.

  Google Scholar 

 • Hamerlynck, S. M. J. J., Doreleijers, Th. A. H., Vermeiren, R. R. J. M., & Cohen-Kettenis, P. T. (2009). Civiel- en strafrechtelijk geplaatste meisjes in justitiële jeugdinrichtingen. Psychiatrische stoornissen, traumatisering en psychosociale problemen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51, 87-96.

  Google Scholar 

 • jaacap (2007). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 126-141.

  Google Scholar 

 • Janssen, M. M. M., Verhulst, F. C., Bengi-Arslan, L., Erol, N., Salter, C. J., & Crijnen, A. A. M. (2004). Comparison of self-reported emotional and behavioral problems in Turkish immigrant, Dutch and Turkish adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39, 133-140.

  Google Scholar 

 • Jong, J. T. V. M. de, & Berg, M. van der (red.) (1996). Transculturele psychiatrie en psychotherapie: handboek voor hulpverlening en beleid. Lisse: Sweits & Zeitlinger.

 • Knorth, E. J., & Eldering, L. (1998). Immigrant adolescents in residential group care and treatment settings: Research and experience in the Netherlands. Child and Youth Care Forum, 27, 237-258.

  Google Scholar 

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2006). Beleidsvisie ggz . Den Haag: Ministerie van vws.

 • Murad, S. D., Joung, I. M. A., Lenthe, F. J. van, Bengi-Arslan, L., & Crijnen, A. A. M. (2003). Predictors of self-reported problem behaviors in Turkish immigrants and Dutch adolescents in the Netherlands. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 412-423.

  Google Scholar 

 • Reijneveld, S. A., Harland, P., Brugman, E., Verhulst, F. C., & Verloove-Vanhorick, S. P. (2005). Psychosocial problems among immigrant and non-immigrant children; Ethnicity plays a role in their occurrence and identification. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 145-152.

  Google Scholar 

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (2005). Kinderen in Nederland. Den Haag: scp.

 • Stevens, G. W. M. (2004). Mental health in Moroccan youth in the Netherlands. Rotterdam: Optima.

 • Sytema, S., Gunther, N., Reelick, F., Drukker, M., Pijl, B., & Land, H. van ’t (2006). Verkenningen in de kinder- en Jeugdpsychiatrie. Een bijdrage uit de psychiatrische casusregisters. Utrecht: Trimbos-instituut.

 • Vollebergh, W. A. M. (2003). Gemiste kansen, Culturele diversiteit in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, 24, 209-221.

  Google Scholar 

 • Vollebergh, W. A. M., Have, M. ten, Dekovic, M., Oosterwegel, A., Pels, T., Veenstra, R., Winter, A. de, Ormel, H., & Verhulst, F. (2005). Mental health in immigrant children in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 489-496.

  Google Scholar 

 • Zwirs, B. W. C., Burger, H., Schulpen, T. W. J., Wiznitzer, M., Fedder, H., & Buitelaar, J. K. (2007). Prevalence of psychiatric disorders among children of different ethnic origin. Journal of Abnormal Child Psychology, 35, 556-566.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Dr. A. E. Boon is senior onderzoeker bij Stichting De Jutters te Den Haag en De Fjord te Capelle aan den IJssel. E-mail: a.boon@dejutters.com.Drs. A. M. de Haan is onderzoeker bij Stichting De Jutters te Den Haag.Drs. S. B. B. de Boer is onderzoeker bij Stichting De Jutters te Den Haag en De Fjord te Capelle aan den IJssel.

De auteurs danken de leden van de Stuurgroep Interculturalisatie van De Jutters voor hun steun bij het overtuigen van de organisatie van het belang van een goede registratie van de etnische herkomst van de cliënten.

About this article

Cite this article

Boon, A.E., de Haan, A.M. & de Boer, S.B.B. Verschillen in etnische achtergrond van forensische en reguliere jeugd-ggz-cliënten. KIAD 31, 16–28 (2010). https://doi.org/10.1007/BF03089696

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03089696

Navigation