Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 4, Issue 3, pp 52–54 | Cite as

Meer onderzoek nodig naar socialisatie migrantenjeugd en toegankelijkheid voorzieningen

  • Marjolijn Distelbrink
  • Margo van den Berg
Rubriek ZonMw
  • 125 Downloads

Samenvatting

In opdracht van ZonMw onderzocht het Verwey-Jonker Instituut welke kennis nodig is voor het duurzaam verbeteren van de interculturele kwaliteit van de jeugdsector en de positie van migrantenjeugd. Prioriteiten voor de korte termijn zijn onderzoek naar de socialisatie van migrantenjeugd, in en rondom gezinnen, en naar de toegankelijkheid van algemene jeugdvoorzieningen voor migranten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Marjolijn Distelbrink
  • Margo van den Berg

There are no affiliations available

Personalised recommendations