Skip to main content

Depressie en angst bij partners van dementiepatiënten

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Samenvatting

Joling KJ, Van Hout HP, Schellevis FG, Van der Horst HE, Scheltens P, Knol DL, Van Marwijk HW. Depressie en angst bij partners van dementiepatiënten. Huisarts Wet 2010;53(7):420-4.

Achtergrond Zorgen voor iemand met dementie kan gepaard gaan met depressiviteit en angst. Er is echter weinig bekend over de incidentie van de depressie en angst bij partners van patiënten met dementie. Wij hebben een schatting gemaakt op basis van gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).

Methode In een prospectief naturalistisch cohortonderzoek hebben we 218 personen met een dementerende partner vergeleken met 353 personen van vergelijkbare leeftijd en geslacht met een partner zónder dementie. De gegevens kwamen uit LINH-registraties van 2001 tot 2007. De belangrijkste uitkomstmaten waren de incidentie en de hazard ratio (per duizend persoonsjaren) van depressie en angst.

Resultaten Partners van mensen met dementie hadden ruim viermaal zoveel kans dat hun huisarts de diagnose depressie stelde als personen zonder dementerende partner. In een jaar tijd registreerden huisartsen een nieuwe depressie bij 18,8 per duizend personen met een dementerende partner, en bij 4 per duizend personen zonder dementerende partner. Ook schreef de huisarts significant vaker antidepressiva en anxiolytica voor aan mensen met een dementerende partner.

Conclusie Mensen met een dementerende partner hebben een verhoogd risico op een diagnose depressie in vergelijking met personen zonder demente partner. Voor angst vonden we geen significant verschil tussen beide groepen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1

  Hofman A, Rocca WA, Brayne C, Breteler MM, Clarke M, Cooper B, et al. The prevalence of dementia in Europe: A collaborative study of 1980-1990 findings. Eurodem Prevalence Research Group. Int J Epidemiol 1991;20:736-48.

  Google Scholar 

 2. 2

  Ory M, Yee JL, Tennstedt SL, Schulz R. The extent and impact of dementia care: Unique challenges experienced by family caregivers. In: Schulz R, editor. Handbook on dementia caregiving: Evidence-based interventions for family caregivers. New York: Springer, 2000. p. 1-32.

 3. 3

  National Alliance for Caregiving, AARP. Family caregiving in the US: Findings from a national survey. Final report. Bethesda (MD): National Alliance for Caregiving, 1997.

 4. 4

  Martire LM, Hall M. Dementia caregiving: Recent research on negative health effects and the efficacy of caregiver interventions. CNS Spectr 2002;7:791-6.

  Google Scholar 

 5. 5

  Pinquart M, Sorensen S. Differences between caregivers and noncaregivers in psychological health and physical health: a meta-analysis. Psychol Aging 2003;18:250-67.

  Google Scholar 

 6. 6

  Baumgarten M, Battista RN, Infante-Rivard C, Hanley JA, Becker R, Gauthier S. The psychological and physical health of family members caring for an elderly person with dementia. J Clin Epidemiol 1992;45:61-70.

  Google Scholar 

 7. 7

  Coope B, Ballard CG, Saad K, Patel A, Bentham P, Bannister C, et al. The prevalence of depression in the carers of dementia sufferers. Int J Geriatr Psychiatry 1995;10:237-42.

  Google Scholar 

 8. 8

  Cooper C, Balamurali TB, Livingston G. A systematic review of the prevalence and covariates of anxiety in caregivers of people with dementia. Int Psychogeriatr 2007;19:175-95.

  Google Scholar 

 9. 9

  Cuijpers P. Depressive disorders in caregivers of dementia patients: a systematic review. Aging Ment Health 2005;9:325-30.

  Google Scholar 

 10. 10

  Russo J, Vitaliano PP, Brewer DD, Katon W, Becker J. Psychiatric disorders in spouse caregivers of care recipients with Alzheimer’s disease and matched controls: A diathesis-stress model of psychopathology. J Abnorm Psychol 1995;104:197-204.

  Google Scholar 

 11. 11

  Schulz R, O’Brien AT, Bookwala J, Fleissner K. Psychiatric and physical morbidity effects of dementia caregiving: Prevalence, correlates, and causes. Gerontologist 1995;35:771-91.

  Google Scholar 

 12. 12

  Collins CE, Given BA, Given CW. Interventions with family caregivers of persons with Alzheimer’s disease. Nurs Clin North Am 1994;29:195-207.

  Google Scholar 

 13. 13

  Biermans MC, Elbers GH, Verheij RA, Van der Veen JW, V, Zielhuis GA, Robbé PF. External validation of EPICON: A grouping system for estimating morbidity rates using electronic medical records. J Am Med Inform Assoc 2008;15:770-5.

 14. 14

  Wood M, Lamberts H. International Classification of Primary Care: Prepared for the World Organisation of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA) by the ICPC Working Party. Oxford: Oxford University Press, 1987.

 15. 15

  Van der Linden MW, Westert GP, Den Bakker DH, Schellevis F. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartsenpraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.

 16. 16

  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision (DSM-IV-TR). Washington: American Psychiatric Association, 2001.

 17. 17

  Verheij R, Te Brake J, Abrahamse H, Van den Hoogen H, Braspenning J, Van Althuis T. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg: Feiten en cijfers over huisartsenzorg in Nederland. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK, 2006.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Karlijn Joling.

Additional information

VUmc, EMGO+-Instituut, afdeling Huisartsgeneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam: K.J. Joling, onderzoeker in opleiding; dr. H.P. van Hout, senior onderzoeker; prof.dr. F.G. Schellevis, hoogleraar Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk; prof.dr. H.E. van der Horst, hoofd afdeling Huisartsgeneeskunde; dr. H.W.J. van Marwijk, senior onderzoeker. Alzheimercentrum VUmc: prof.dr. P. Scheltens, hoofd Alzheimercentrum VUmc, neuroloog. VUmc, EMGO+-Instituut, afdeling Epidemiologie & Biostatistiek: dr. D.L. Knol, psychometricus/methodoloog/statisticus, universitair docent.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit artikel is een vertaalde en aangepaste versie van: Joling KJ, Van Hout HP, Schellevis FG, Van der Horst HE, Scheltens P, Knol DL, Van Marwijk HW. Incidence of depression and anxiety in the spouses of patients with dementia: a naturalistic cohort study of recorded morbidity with a 6-year follow-up. Am J Geriatr Psychiatry 2010;18:146-53. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

About this article

Cite this article

Joling, K., van Hout, H., Schellevis, F. et al. Depressie en angst bij partners van dementiepatiënten. HUWE 53, 420–424 (2010). https://doi.org/10.1007/BF03089219

Download citation

 • angst
 • dementie
 • depressie
 • onderzoek