Bijblijven

, Volume 26, Issue 1, pp 15–20 | Cite as

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

 • A. de Jongh
 • E. ten Broeke
Artikel
 • 210 Downloads

Samenvatting

EMDR is een geprotocolleerde, evidence-based behandelprocedure gericht op het ‘desensitiseren’ – verzwakken – van herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen. Volgens de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen uit 2003 is EMDR één van de twee meest in aanmerking komende psychologische interventies bij de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een belangrijk voordeel ten opzichte van andere behandelmethoden is de snelheid waarmee resultaten worden bereikt. Daarnaast ervaren veel patiënten en therapeuten EMDR als relatief weinig emotioneel belastend. Wij zullen de behandelaanpak illustreren aan de hand van twee casussen en informatie verschaffen over verwijzing, opleiding, beroepsvereniging en kwaliteitsbeleid.

Literatuur

 1. National Collaborating Centre for Mental Health. Post-traumatic stress disorder: The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. Clinical Guideline 26. London: National Institute for Clinical Excellence, 2005.Google Scholar
 2. Kolk BA van der, Spinazzola J, Blaustein ME, et al. A randomized clinical trial of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), fluoxetine, and pill placebo in the treatment of posttraumatic stress disorder: Treatment effects and long-term maintenance. J Clin Psychiatry 2007;68:37-46.Google Scholar
 3. Landelijke stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen in de GGZ. Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO/Trimbos-instituut, 2003. Beschikbaar op: http://www.ggzrichtlijnen.nl, geraadpleegd maart 2010.
 4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed., text revision (DSM-IV-TR). Washington (DC): American Psychiatric Press, 2000.Google Scholar
 5. Jongh A de, Broeke E ten. Handboek EMDR: Een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Lisse: Swets & Zeitlinger, 2003.Google Scholar
 6. Broeke E ten, Jongh A de, Oppenheim H. Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. Amsterdam: Harcourt, 2008.Google Scholar
 7. Etten ML van, Taylor S. Comparative efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Clin Psychol Psychother 1998:5:126-44.Google Scholar
 8. Bisson JI, Ehlers A, Matthews R, et al. Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder. Systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2007;190:97-104.Google Scholar
 9. Seidler GH, Wagner FE. Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: A meta-analytic study. Psychol Med 2006;36:1515-22.Google Scholar
 10. Ironson G, Freund B, Strauss JL, Williams J. Comparison of two treatments for traumatic stress: A community-based study of EMDR and prolonged exposure. J Clin Psychol 2002:58:113-28.Google Scholar
 11. Lee CW, Gavriel H, Drummond PD, Richards J, Greenwald R. Treatment of PTSD: Stress inoculation training with prolonged exposure compared to EMDR. J Clin Psychol 2002;58:1071-89.Google Scholar
 12. Power K, McGoldrick T, Brown K, et al. A controlled comparison of eye movement desensitization and reprocessing versus exposure plus cognitive restructuring versus waiting list in the treatment of post-traumatic stress disorder. Clin Psychol Psychother 2002;9:299-318.Google Scholar
 13. Vaughan K, Armstrong MS, Gold R, et al. A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post-traumatic stress disorder. J Behav Ther Exp Psyschiatry 1994;25:283-91.Google Scholar
 14. Devilly GJ, Spence SH. The relative efficacy and treatment distress of EMDR and a cognitive-behavior trauma treatment protocol in the amelioration of posttraumatic stress disorder. J Anxiety Disord 1999;13:131-57.Google Scholar
 15. Taylor S, Thordarson DS, Fedoroff IC, et al. Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: Exposure therapy, EMDR, and relaxation training. J Consult Clin Psychol 2003;71:330-8.Google Scholar
 16. Rothbaum BO, Astin MC, Marsteller F. Prolonged exposure versus eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for PTSD rape victims. J Trauma Stress 2005;18:607-16.Google Scholar
 17. Rogers S, Silver S, Goss J, et al. A single session, group study of exposure and eye movement desensitization and reprocessing in treating posttraumatic stress disorder among Vietnam War Veterans: Preliminary data. J Anxiety Disord 1999;13:119-30.Google Scholar
 18. Günter RW, Bodner GE. How eye movements affect unpleasant memories: Support for a working memory account. Behav Res Ther 2008;46:913-31.Google Scholar
 19. Solomon RM, Shapiro F. EMDR and the Adaptive Information Processing Model. Potential Mechanisms of Change. Journal of EMDR Practice and Research 2008;2:315-25.Google Scholar
 20. Christman SD, Garvey KJ, Propper RE, Phaneuf KA. Bilateral eye movements enhance the retrieval of episodic memories. Neuropsychology 2003;17:221-9.Google Scholar
 21. Shapiro F. Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures. New York: The Guilford Press, 1995.Google Scholar
 22. Günter RW, Bodner GE. EMDR works … but how? Recent Progress in the Search for Treatment Mechanisms. Journal of EMDR Practice and Research 2009;3:161-8.Google Scholar
 23. Maxfield L. Considering mechanisms of action in EMDR. Journal of EMDR Practice and Research 2008;2:234-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • A. de Jongh
  • 1
 • E. ten Broeke
 1. 1.

Personalised recommendations