Skip to main content

De vrije teugel

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Samenvatting

Josien Willemsen (51) is de drijvende kracht achter De vrije teugel te Boerakker, in de provincie Groningen. Haar praktijk richt zich op hulpverlening aan cliënten met levensvragen als: hoe maak ik contact met anderen, hoe ga ik om met afstand en nabijheid, hoe kan ik een goede balans vinden in mijn werk en hoe sta ik in relaties, bijvoorbeeld in relatie tot mijn kind? Josien geeft haar psychosociale hulpverlening met behulp van paarden. Daarnaast werkt ze als methodiekdocent, coördinator en supervisor bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Instituut Zorg en Welzijn.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Bron

  • SHP-E.nl stichting Helpen met Paarden, Nederland.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Buijten, B. De vrije teugel. MAAT 10, 5 (2009). https://doi.org/10.1007/BF03088134

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03088134