Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 5, pp 45–52 | Cite as

Stichting Zijweg: de rol van de (huis)arts bij de aanpak van partnergeweld bezien vanuit de invalshoek van ervaringsdeskundigen

 • C. J. Clement
 • M. W. Smits
 • M. den Bandt
Artikel
 • 96 Downloads

Samenvatting

Stichting Zijweg richt zich op empowerment van vrouwelijke slachtoffers van geweld door de (ex-)partner. Veel vrouwen lopen tegen dezelfde knelpunten aan in hun zoektocht naar veiligheid, medische hulp, juridische steun en huisvesting. Vanuit een uniek gezichtspunt – de invalshoek van ervaringsdeskundigen – wil de stichting nieuwe inzichten aandragen voor het stoppen van geweld achter de voordeur en voor het maatschappelijk debat hierover. Een van de activiteiten is het signaleren en bundelen van knelpunten in beleid, om zodoende met de verschillende betrokken partijen en instanties tot verbetering te komen. Ook de rol van de huisarts komt hierbij aan bod. Huisartsen kunnen een cruciale rol spelen bij het signaleren van het geweld en bij het bespreken ervan. Vanuit hun vertrouwenspositie zijn zij de aangewezen groep om vrouwen op weg te helpen zich van het geweld los te maken.

Literatuur

 1. 1.
  Factsheet huiselijk geweld, Ministerie van Justitie, 2007Google Scholar
 2. 2.
  Ferwerda, H. Met de deur in huis: Omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 2006 op basis van landelijke politiecijfers. Arnhem/Dordrecht: Advies- en Onderzoeksgroep Beke, 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Clement C, Egten C van, Hoog S de. Nieuwe gezinnen: Echtscheiding en stiefgezinnen. Den Haag: E-Quality, 2008.Google Scholar
 4. 4.
  Dijk T van, Flight S, Oppenhuis E, Duesmann B. Huiselijk geweld. Den Haag: Ministerie van Justitie, Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering, 1997.Google Scholar
 5. 5.
  Wolf J, Jonker I, Nicholas S, Meertens V, Pas S te. Maat en baat van de vrouwenopvang: Onderzoek naar vraag en aanbod. Amsterdam: SWP, 2006.Google Scholar
 6. 6.
  Weitzman S. Not to people like us: Hidden abuse in upscale marriages. New York: Basic Books, 2000.Google Scholar
 7. 7.
  Lloyd S, Taluc N. The effects of male violence on female employment. Violence against women 1999;5(4):370-92.Google Scholar
 8. 8.
  Logan TK, Shannon L, Cole J, Swanberg J. Partner stalking and implications for women’s employment. J Interpers Violence 2007;22(3):268-91.Google Scholar
 9. 9.
  Plan van aanpak huiselijk geweld 2008-2011. Den Haag: Ministerie van Justitie, 2008.Google Scholar
 10. 10.
  Boerefijn I, Liet-Senders MM van der, Loenen T. Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000.Google Scholar
 11. 11.
  Hart SD, Dutton DG, Newlove T. The prevalence of personality disorder among wife assaulters. J Pers Disord 1993;7:329-41.Google Scholar
 12. 12.
  Hamberger LK, Hastings J Characteristics of male spouse abusers consistent with personality disorders. Hosp Community Psychiatry 1988;39(7):763-70.Google Scholar
 13. 13.
  Clement CJ, Pravda N, Jaarsma F, Bandt M den. Uit het veld geslagen: Knelpunten na partnergeweld. Maastricht: Boekenplan, 2008.Google Scholar
 14. 14.
  Lo Fo Wong SH. The doctor and the woman who ‘fell down the stairs’: Family doctor’s role in recognising and responding to intimate partner abuse [dissertation]. Nijmegen: UMC St Radboud, 2006.Google Scholar
 15. 15.
  NVvP. Conceptrichtlijn familiaal huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO/Trimbos Instituut, 2009.Google Scholar
 16. 16.
  Dijkstra S. Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding: Over overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde benadering. Ouderschap en Ouderbegeleiding 2008;11(I):132-48.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • C. J. Clement
  • 1
 • M. W. Smits
 • M. den Bandt
 1. 1.

Personalised recommendations