Skip to main content

Nog weinig huisartsen ingeënt tegen griep

Samenvatting

Opstelten W, Van Essen GA, Ballieux MJP, Goudswaard AN. Nog weinig huisartsen ingeënt tegen griep. Huisarts Wet 2008;51(12):610-613.

Inleiding In navolging van internationale richtlijnen adviseert de nieuwe NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie huisartsen om zich met ingang van het seizoen 2008-2009 te laten vaccineren tegen influenza. Voor succesvolle implementatie van deze aanbeveling is het belangrijk om te weten hoeveel huisartsen momenteel gevaccineerd zijn en wat hun houding tegenover de griepprik is.

Methoden Met een vragenlijst onder een aselecte steekproef van 10% (n = 730) van de praktiserende NHG-leden onderzochten wij hoe de vaccinatiegraad was in het seizoen 2007-2008 en welke redenen deze huisartsen aanvoerden om al dan niet een griepprik te nemen. Wij onderzochten de samenhang van de vaccinatiegraad met demografische factoren (leeftijd en geslacht) en praktijkfactoren (percentage deeltijd en praktijkvorm) met een multivariate logistische regressieanalyse.

Resultaten De respons was 96%. In totaal was 36% van de huisartsen gevaccineerd tegen influenza. Onafhankelijke factoren om zich niet te laten vaccineren waren vrouwelijk geslacht en leeftijd < 40 jaar. De afwezigheid van een medische indicatie en de overtuiging als huisarts voldoende beschermd te zijn door veelvuldig contact met grieppatiënten waren de meest genoemde redenen om zich niet te laten vaccineren. De persoonlijke bescherming en het beperken van het risico van overdracht van het virus op patiënten werden het meest aangevoerd als redenen om wel een griepprik te nemen.

Conclusie Nog weinig huisartsen zijn gevaccineerd tegen influenza. Scholing van huisartsen over de effecten van influenzavaccinatie zou navolging van de nieuwe NHG-Standaard kunnen bevorderen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Cox NJ, Subbarao K. Influenza. Lancet 1999;354:1277-82.

  Google Scholar 

 2. Simonsen L, Clarke MJ, Schonberger LB, Arden NH, Cox NJ, Fukuda K. Pandemic versus epidemic influenza mortality: a pattern of changing age distribution. J Infect Dis 1998;178:53-60.

  Google Scholar 

 3. Gross PA, Quinnan GV Jr, Weksler ME, Setia U, Douglas RG Jr. Relation of chronic disease and immune response to influenza vaccine in the elderly. Vaccine 1989;7:303-8.

  Google Scholar 

 4. Potter JM, ODonnel B, Carman WF, Roberts MA, Stott DJ. Serological response to influenza vaccination and nutritional and functional status of patients in geriatric medical long-term care. Age Ageing 1999;28:141-5.

  Google Scholar 

 5. Beyer WE, Palache AM, Baljet M, Masurel N. Antibody induction by influenza vaccines in the elderly: a review of the literature. Vaccine 1989;7:385-94.

  Google Scholar 

 6. Remarque EJ, Cools HJ, Boere TJ, Van der Klis RJ, Masurel N, Ligthart GJ. Functional disability and antibody response to influenza vaccine in elderly patients in a Dutch nursing home. BMJ 1996;312:1015.

  Google Scholar 

 7. Influenza vaccines. Wkly Epidemiol Rec 2005;80:279-87.

  Google Scholar 

 8. Smith NM, Bresee JS, Shay DK, Uyeki TM, Cox NJ, Strikas RA. Prevention and control of influenza: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2006;55:1-42.

  Google Scholar 

 9. Van Essen GA, Bueving HJ, Voordouw ACG, Berg HF, Van der Laan JR, Van Lidth de Jeude CP, et al. NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie; eerste herziening. www.nhg.org, 2008.

 10. Hingstman L, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen – peiling 2007. Utrecht: NIVEL 2007.

 11. Looijmans-van den Akker I, van Delden JJ, Hak E. Influenzavaccinatie van werkers in verpleeghuizen. Tijdschr Verpleeghuisgeneeskd 2006;3:120-3.

 12. Rothan-Tondeur M, De Wazieres B, Lejeune B, Gavazzi G. Influenza vaccine coverage for healthcare workers in geriatric settings in France. Aging Clin Exp Res 2006;18:512-6.

  Google Scholar 

 13. Christini AB, Shutt KA, Byers KE. Influenza vaccination rates and motivators among healthcare worker groups. Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:171-7.

  Google Scholar 

 14. Martinello RA, Jones L, Topal JE. Correlation between healthcare workers’ knowledge of influenza vaccine and vaccine receipt. Infect Control Hosp Epidemiol 2003;24:845-7.

  Google Scholar 

 15. De Jong JC. Influenzavaccinatie van gezondheidswerkers: effectieve methode om de gevolgen van influenza bij zorggebruikers te verminderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:2143-6.

  Google Scholar 

 16. De Jong JC. Nieuwe doelgroepen voor influenzavaccinatie; advies van de Gezondheidsraad. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:2140-2.

 17. Palache AM, Beyer WE, Luchters G, Volker R, Sprenger MJ, Masurel N. Influenza vaccines: the effect of vaccine dose on antibody response in primed populations during the ongoing interpandemic period. A review of the literature. Vaccine 1993;11:892-908.

  Google Scholar 

 18. Michiels B, Philips H, Coenen S, Denekens J, Van Royen P. Serum antibodies against circulating influenza strains among vaccinated and unvaccinated general practitioners during two consecutive years (2002-2003). Vaccine 2006;24:3145-52.

  Google Scholar 

 19. Michiels B, Philips H, Coenen S, Yane F, Steinhauser T, Stuyck S, et al. The effect of giving influenza vaccination to general practitioners: a controlled trial [NCT00221676]. BMC Med 2006;4:17.

  Google Scholar 

 20. Fox JP, Cooney MK, Hall CE, Foy HM. Influenza virus infections in Seattle families, 1975-1979. II. Pattern of infection in invaded households and relation of age and prior antibody to occurrence of infection and related illness. Am J Epidemiol 1982;116:228-42.

  Google Scholar 

 21. Demicheli V, Jefferson T, Rivetti D, Deeks J. Prevention and early treatment of influenza in healthy adults. Vaccine 2000;18:957-1030.

  Google Scholar 

 22. Saxen H, Virtanen M. Randomized, placebo-controlled double blind study on the efficacy of influenza immunization on absenteeism of health care workers. Pediatr Infect Dis J 1999;18:779-83.

  Google Scholar 

 23. Weingarten S, Staniloff H, Ault M, Miles P, Bamberger M, Meyer RD. Do hospital employees benefit from the influenza vaccine? A placebo-controlled clinical trial. J Gen Intern Med 1988;3:32-7.

  Google Scholar 

 24. Thomas RE, Jefferson T, Demicheli V, Rivetti D. Influenza vaccination for healthcare workers who work with the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2006, 3, CD005187.

 25. Hayward AC, Harling R, Wetten S, Johnson AM, Munro S, Smedley J, et al. Effectiveness of an influenza vaccine programme for care home staff to prevent death, morbidity, and health service use among residents: cluster randomised controlled trial. BMJ 2006;333:1241.

  Google Scholar 

 26. Gezondheidsraad. Influenzavaccinatie: herziening van de indicatiestelling. Den Haag: Gezondheidsraad 2007 (publicatie no. 2007/2009).

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Wim Opstelten.

Additional information

Nederlands Huisartsen Genootschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht: dr. W. Opstelten, huisarts; M.J.P. Ballieux; huisarts, dr. A.N. Goudswaard, huisarts; Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht: dr.G.A. van Essen, huisarts.

Belangenverstrengeling: G.A. van Essen ontvangt vacatievergoeding van de European Scientific Working group on Influenza (ESWI), een wetenschappelijk onafhankelijke organisatie die in gelijke mate wordt gefinancierd door alle fabrikanten van influenzavaccins en antivirale middelen.

Dit artikel is eerder verschenen als: Opstelten W, Van Essen GA, Ballieux MJP, Goudswaard AN. Influenza immunization of Dutch general practitioners: vaccination rate and attitudes towards vaccination. Vaccine 2008; Sep 16. [Epub ahead of print]

Dankbetuiging

Dankbetuiging

Wij danken Rutger van Petersen, MSc, voor zijn statistische advies.

About this article

Cite this article

Opstelten, W., van Essen, T., Ballieux, M. et al. Nog weinig huisartsen ingeënt tegen griep. HUWE 51, 610–613 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03086961

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03086961

 • onderzoek
 • influenza
 • vaccinatie