Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 2, pp 68–68 | Cite as

Slachtoffers en sporadisch spreekuurbezoek

 • Rik Soeteman
Commentaar
 • 3 Downloads

Samenvatting

Na de vuurwerkramp in Enschede deden 44 huisartsen mee aan de door het NIVEL uitgevoerde monitoring van gezondheidsklachten. Eens per kwartaal stelde het NIVEL hen op de hoogte van het zorggebruik en de morbiditeit. Daarnaast enquêteerden onderzoekers de slachtoffers zelf 3 weken en 18 maanden na de ramp.

commentaar ramp 

 

 1. 1.
  Donker GA, Van der Velden PG, Kerssens JJ, Yzermans CJ. Sporadisch huisartsbezoek na een ramp: een probleem? Een longitudinaal onderzoek door koppeling van EPD en vragenlijsten. Huisarts Wet 2009;52:69/73.Google Scholar
 2. 2.
  Hobfoll SE, Watson P, Bell CC, Bryant RA, Brymer MJ, Friedman MJ, et al. Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence. Psychiatry 2007;70:283-315.Google Scholar
 3. 3.
  Soeteman R. Mij mankeert niets: ervaringen van huisartsen tijdens en na een ramp. Huisarts Wet 2006;49:299-303.Google Scholar
 4. 4.
  Yzermans CJ, Dirkzwager AJE, Kerssens JJ, Cohen-Bendahan CC, Ten Veen PMH. Gevolgen van de Vuurwerkramp Enschede voor de gezondheid. Utrecht: NIVEL, 2006.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations