Skip to main content

Een halve eeuw huisartsgeneeskunde

JC van Es. Een halve eeuw huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. 195 pagina’s, € 23,20. ISBN 978-90-313-474-21.

Samenvatting

Dit boek van prof.dr. Jan van Es beschrijft de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde ‘van ambacht tot professie’. Het is het persoonlijk relaas van een bevlogen man die als pionier bij veel van de naoorlogse ontwikkelingen binnen ons vak persoonlijk betrokken is geweest.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

About this article

Cite this article

 ,  . Een halve eeuw huisartsgeneeskunde. HUWE 50, 1000 (2007). https://doi.org/10.1007/BF03085419

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03085419

  • boekbespreking
  • huisartsgeneeskunde