Skip to main content

Duct tape of een placebo?

Behandeling van wratten bij basisschoolleerlingen

semenvatting

De Haen M, Spigt MG, Knottnerus JA, Van Uden CJT, Van Neer P, Feron FJM. Duct tape of een placebo? Behandeling van wratten bij basisschoolleerlingen. Huisarts Wet 2007;50(9):416-21.

Inleiding In dit gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoek vergeleken we de werking van duct tape met het effect van een placebo als behandeling van wratten.

Methoden De onderzoeksgroep bestond uit 103 kinderen met wratten. De kinderen waren tussen de 4 en 12 jaar oud. De helft van hen plakte 7 dagen per week duct tape op de wrat. De placebogroep plakte 1 nacht per week een likdoornpleister óm de wrat. Beide behandelingen duurden 6 weken.

Resultaten Na 6 weken was de wrat verdwenen bij 16% van de kinderen uit de duct-tapegroep, vergeleken met 6% in de controlegroep (p = 0,12). Vergeleken met de placebo was de diameterreductie bij de duct tape 1,0 mm groter (p = 0,02). Na 6 weken was bij 7 kinderen uit de duct-tapegroep een omringende wrat verdwenen, in de placebogroep gebeurde dit bij 9 kinderen (p = 0,79). Vijftien procent van de kinderen in de duct-tapegroep kreeg bijwerkingen zoals eczeem, erytheem en wondjes.

Conclusie Uit dit onderzoek onder een cohort basisschoolleerlingen blijkt dat duct tape en een placebo hetzelfde effect hebben op het verdwijnen van een wrat, en dat duct tape vergeleken met een placebo iets meer effect heeft op diameterreductie.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Burns DA, Breathnach SM, Cox N, Griffiths CE. Rook’s textbook of dermatology. Oxford: Blackwell Publishers, 2004.

  Book  Google Scholar 

 2. Van de Lisdonk EH, Van den Bosch WJHM, Lagro-Janssen ALM. Ziekten in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier, 2003.

  Google Scholar 

 3. Gibbs S, Harvey I, Sterling J, Stark R. Local treatments for cutaneous warts: systematic review. BMJ 2002;325:461.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 4. Focht DR III, Spicer C, Fairchok MP. The efficacy of duct tape vs. cryotherapy in the treatment of verruca vulgaris (the common wart). Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:971-4.

  PubMed  Google Scholar 

 5. Ringold S, Mendoza JA, Tarini BA, Sox C. Is duct tape occlusion therapy as effective as cryotherapy for the treatment of the common wart? Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:975-7.

  PubMed  Google Scholar 

 6. Wenner R, Askari SK, Cham PMH, Kedrowski DA. Duct tape for the treatment of common warts in adults. Arch Dermatol 2007;143:309-13.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marloes de Haen.

Additional information

Universiteit Maastricht, Vakgroep Huisartsgeneeskunde Postbus 616, 6200 MD Maastricht: M. de Haen, student geneeskunde (ten tijde van het onderzoek), dr. M.G. Spigt, Onderzoeker, prof.dr. J.A. Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde; Academisch Ziekenhuis Maastricht, Afdeling Transmurale Zorg: dr. C.J.T. van Uden, onderzoeker; Academisch Ziekenhuis Maastricht, Vakgroep Dermatologie: dr. P. van Neer, dermatoloog; GGD Zuid Limburg, afdeling Jeugdgezondheidszorg: dr. F.J.M. Feron, jeugdarts en hoofd JGZ.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Dit artikel is een bewerkte vertaling van: De Haen M, Spigt MG, Van Uden CJ, van Neer P, Feron FJ, Knottnerus A. Efficacy of duct tape vs placebo in the treatment of verruca vulgaris (warts) in primary school children. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:1121-5. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

About this article

Cite this article

de Haen, M., Spigt, M., van Uden, C. et al. Duct tape of een placebo?. HUWE 50, 648–654 (2007). https://doi.org/10.1007/BF03085287

Download citation

 • behandeling
 • duct tape
 • onderzoek
 • placebo
 • wratten