Skip to main content
Log in

Hoe urgent is de gepresenteerde morbiditeit op de Centrale Huisartsenpost?

 • Onderzoek
 • Published:
Huisarts en Wetenschap Aims and scope

Samenvatting

Giesen PHJ, Mokkink HGA, Ophey G, Drijver CR, Grol RPTM, Van den Bosch WJHM. Hoe urgent is de gepresenteerde morbiditeit op de Centrale Huisartsenpost? Huisarts Wet 2005;48(5):207-10.

Doel Explorerend onderzoek naar de mate van urgentie en de aard van de hulpvragen waarmee patiënten bij een huisartsenpost komen.

Methoden Dwarsdoorsnedenonderzoek waarbij in de computer geregistreerde gegevens over patiëntencontacten van een huisartsenpost werden ingedeeld naar ICPC-code en mate van urgentie (U1-4).

Resultaten Van de 20.471 patiëntencontacten werd 0,7% van de gevallen als levensbedreigend (U1) en 76,9% als niet-urgent (U4) ingeschat. Indien er sprake was van urgente klachten (U1-3), dan bleek de urgentie zoals ingeschat op basis van de diagnose (E-regel) 29% lager uit te vallen dan de urgentie-inschatting op basis van de klacht (S-regel). Problemen in de hoogste urgentiecategorieën werden vooral bepaald door hart-, luchtweg- en bewustzijnsstoornissen; bij de niet-urgente klachten ging het vooral om infecties en klachten van het bewegingsapparaat.

Conclusie Het aantal als urgent ingeschatte patiëntencontacten op deze huisartsenpost is klein. Het grootste deel van de klachten wordt als niet-urgent beoordeeld.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 • Sips AJBI, Tielens VCL, Van der Voort JPM. NHG-Standaard Bereikbaarheid en beschikbaarheid. Huisarts Wet 1989;32:219.

  Google Scholar 

 • Giesen P, Hiemstra N, Mokkink H, De Haan J, Grol R. De centrale huisartsenpost: Het perspectief van de huisarts belicht. Med Contact 2002;57:1657-61.

  Google Scholar 

 • Giesen P, Fraanje W, Klomp M. De rammelende keten afstemming van taken spoedeisende zorg is dringend gewenst. Med Contact 2003;58:1810-12.

  Google Scholar 

 • Busser G, Giesen P. Een spin in het web: de telefoonarts, een nieuwe functie in de grootschalige huisartsenpost. Med Contact 2002;57:1353-5.

  Google Scholar 

 • Giesen P, Wilden-van Lier E, Schers H, Schreuder J, Busser G. Telefonisch advies en triage tijdens de dienst. Huisarts Wet 2002;45:299-302.

  Article  Google Scholar 

 • Jones K, Gilbert P, Little J, Wilkinson K. Nurse triage for house call requests in a Tynaside general practitioner views and effect on doctor workload. Br J Gen Pract 1998;48:1613-4.

  Google Scholar 

 • Gallagher M, Huddart T, Henderson B. Telephone triage of acute illness by a practice nurse in general practice: outcome of care. Br J Gen Pract 1998;48:1436.

  Google Scholar 

 • Richards DA, Meakins J, Tawfik J, Godfrey L, Dutton E, Richardson G, Russell D. Nurse telephone triage for same day appointments in general practice: multiple interrupted time series trial of effect on workload and costs. BMJ 2002;325:1214.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Lattimer V, Sassi F, George S, Moore M, Turnbull J, Mullee M, Smith H. Cost analysis of nurse telephone consultation in out of hours primary care: evidence from a randomised controlled trial. BMJ 2000;320:1053-7.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • NHG. NHG-Telefoonwijzer. Een leidraad voor triage en advies. Utrecht: NHG, 2002.

  Google Scholar 

 • IJzermans CJ, Mentink S, Klaphake L, Van Grieken J, Bindels P. Contacten buiten kantooruren: klachten gepresenteerd aan de huisartsen aan de Spoedeisende Hulp. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1413-7.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 • De Bakker DH, Schellevis FG, Westert GP, Schuller-Punt R. Spoedvisites in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1999;42:199-204.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Paul Giesen.

Additional information

UMC St. Radboud Nijmegen, Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedeisende Zorg, Afdeling Kwaliteit van Zorg (WOK)/Voortgezette Opleiding tot Huisarts (VOHA), Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen: P.H.J. Giesen, huisarts-onderzoeker; H.G.A. Mokkink, methodoloog; G. Ophey, arts; prof.dr. R.P.T.M. Grol, hoogleraar Kwaliteit van Zorg; prof.dr. W.J.H.M. van den Bosch, hoogleraar huisartsgeneeskunde; NHG, Utrecht: C.R. Drijver, destijds beleidsmedewerker.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Cite this article

Giesen, P., Mokkink, H., Ophey, G. et al. Hoe urgent is de gepresenteerde morbiditeit op de Centrale Huisartsenpost?. HUWE 48, 673–677 (2005). https://doi.org/10.1007/BF03084414

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03084414

Navigation