Skip to main content
Log in

James Willis en het NHG-congresthema

James Willis. The paradox of progress. Oxford: Radcliffe Medical Press, 2002. 152 pagina’s, £ 21,95. ISBN 1-85775-063-2.

  • Boeken
  • Published:
Huisarts en Wetenschap Aims and scope

Samenvatting

James Willis, een Engelse huisarts, schreef halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw een mooi boekje over de paradox van de vooruitgang. De congrescommissie heeft hem dit jaar gevraagd om de openingslezing te houden. In het programmaboekje kondigt hij aan in zijn lezing weer het paradoxale karakter van vooruitgang te bespreken, dit keer aan de hand van het congresthema.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

About this article

Cite this article

 ,  . James Willis en het NHG-congresthema. HUWE 48, 171 (2005). https://doi.org/10.1007/BF03084178

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03084178

Navigation