Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 3, pp 800–800 | Cite as

Makkelijke implementatie

Journaal
  • 25 Downloads

Samenvatting

Het is niet altijd kommer en kwel. Dokters reageren soms bijzonder snel op berichten in de wetenschappelijke pers. Het hormoongebruik in de menopauze daalde in de VS spectaculair na publicaties over het toegenomen aantal vrouwen met hartvaatziekten (hers-trial) of borstkanker (Women's Health Initiative). Tussen 1995 en 1999 steeg het aantal recepten voor hormoonpillen aanvankelijk van 58 miljoen naar 90 miljoen en bleef daarna tot juni 2002 gelijk. Vervolgens daalde het aantal recepten tot juli 2003 (eindpunt van het onderzoek) snel tot het niveau van 1995. In juli 2003 was het hormoongebruik ten opzichte van juli 2002 met 38% gedaald. Het percentage vrouwen tussen de 50 en 74 jaar dat hormonen gebruikte, daalde van 42% in 2001 naar 28% in 2003.

voorschrijfgedrag hormonale therapie journaalbericht 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations