Skip to main content

Hoe behandelt de huisarts nieuwe gevallen van depressie?antidepressiva depressie diagnostiek huisarts

semenvatting

Inleiding Depressie is een belangrijke aandoening in de huisartsenpraktijk. In dit artikel wordt beschreven in hoeverre het feitelijk handelen van huisartsen overeenkomt met de aanbevelingen uit de NHG-Standaard Depressie uit 1994.

Methode Huisartsen die participeren in de Continue

Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland hebben van alle nieuwe gevallen van depressie in 2000 gegevens geregistreerd over symptomen, medicatie, verwijzing en beleid.

Resultaten Bij de meeste aangemelde patiënten is volgens de normen van de NHG-Standaard sprake van een ernstige depressie. Er wordt in veel gevallen medicatie voorgeschreven, ook wanneer daar volgens de NHG-Standaard geen indicatie voor is. In de meerderheid van de gevallen betreft dit SSRI's.

Verwijzingen vinden slechts sporadisch plaats en dan vooral bij jongeren. Huisartsen vragen patiënten vaak binnen twee weken terug te komen.

Discussie Met name het medicatiebeleid wijkt af van de voorgestelde standaard. Voorts krijgen jongere patiënten relatief meer therapeutische aandacht.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Bijl RV, Van Zessen G, Ravelli A. Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek II: Prevalentie van psychische stoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:2453-60.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 2. Bijl RV, Ravelli A. Current and residual functional disability associated with psychopathology: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Psychol Med 2000;30:657-68.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 3. Laurant MGH, Drenthen AJM, Timmermans AE, Blanken CJM, Verhaak PFM, Grol RTPM. Geestelijke gezondheidszorg bij de huisarts. Med Contact 2002;56:1780-3.

  Google Scholar 

 4. Marwijk HWJ, Grundmeijer HGLM, Brueren MM, Sigling HO, Stolk J, Van Gelderen J, et al. NHG-standaard Depressie. Huisarts Wet 1994;37:482-90.

  Google Scholar 

 5. Bartelds AIM. Jaarverslag 2000 Continue Morbiditeits Registratie Peilstations. Utrecht: NIVEL, 2001.

  Google Scholar 

 6. Lamberts H. In het huis van de huisarts. Lelystad: Meditekst, 1991.

  Google Scholar 

 7. Sigling HO. Depression: a medical problem for the general practitioner? In: Barteld A, Francheboud J, Van der Zee J, editors. The Dutch Sentinel Practice Network. Utrecht: NIVEL, 1989.

  Google Scholar 

 8. Van der Velden J, De Bakker DH, Claessens AAMC, Schellevis FG. Een Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisarts praktijk. Basisrapport Morbiditeit in de huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL, 1991.

  Google Scholar 

 9. Van Dijk L. Het voorschrijven van antidepressiva in de huisartspraktijk in 1999 en 2000. Huisarts Wet 2002;45:289.

  Article  Google Scholar 

 10. De Waal MWM, Stolk J, Van Marwijk HWJ, Springer MP. Voorschrijven van antidepressiva in de huisartspraktijk. Ned Tijdschr Geneeskd 1996;140:2131-4.

  PubMed  Google Scholar 

 11. Veeninga AT, Van Rijn OJL, Burgers JS. Voorschrijven van antidepressiva in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1999;42:112-4.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to PFM Verhaak.

Additional information

NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht: dr. P. Verhaak, psycholoog; A.I.M. Bertelds, huisarts; F.G. Schellevis, huisarts

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Cite this article

Verhaak, P., Bartelds, A. & Schellevis, F. Hoe behandelt de huisarts nieuwe gevallen van depressie?antidepressiva depressie diagnostiek huisarts . HUWE 45, 10–14 (2002). https://doi.org/10.1007/BF03082758

Download citation