Bewegen gemeten: verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard

Samenvatting

In het verlengde hiervan is ook de vraag toegenomen naar valide en betrouwbare methoden voor het meten van sport en bewegen op verschillende niveaus, voor verschillende doelen en doelgroepen. Voor het formuleren en evalueren van beleidsdoelen is het van belang dat informatie over de ontwikkelingen met betrekkng tot sport en bewegen zo eenduidig mogelijk is. In de huidige situatie komen echter verschillende, schijnbaar tegenstrijdige cijfers met betrekking tot sport en bewegen naar voren.

In dit artikel wordt aan de hand van een aantal voorbeelden nader ingegaan op verklaringen voor verschillen in cijfers over bewegen, toegespitst op de NNGB. Tevens wordt een voorstel gedaan voor het adresseren van lacunes en knelpunten op dit gebied.

Abstract

Assessing physical activity: different findings due to lack of a gold standard

There is conflicting information on the physical activity level of different Dutch population groups. The differences can partly be explained by the lack of a gold standard for assessing physical activity at different levels (i.e., national, regional, local, and individual), for different epidemiological purposes (e.g., trend monitoring, effect evaluation, and screening), and in different target populations (e.g., youth, adults, and elderly). In order to support national policymaking on physical activity, it is essential to reach consensus on which questionnaires and/ or objective instruments are the preferential method to assess physical activity per level, purpose, and target population.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Nota Sport, bewegen en gezondheid. Naar een actief kabinetsbeleid ter vergroting van de gezondheid door en bij sport en beweging. Den Haag: Ministerie van VWS, 2001.

 2. 2.

  Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Hopman-Rock M. Bewegen in Nederland 2000-2005. In: Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Hopman-Rock M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004/2005. Leiden: De Bink, 2007: 9-36.

 3. 3.

  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Verenging van Nederlandse gemeenten, NOC*NSF. Kaderstellende afspraken Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Den Haag: Ministerie van VWS, 2009.

 4. 4.

  Vrijkotte S, Vries SI de, Jongert MWA. Fitheidstesten voor de jeugd. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2007.

 5. 5.

  Vries SI de, Pronk MG, Hopman-Rock M, Jongert MWA. Assessing physical activity in children and adolescents. A review of different methods. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2003.

 6. 6.

  Vries SI de, Bakker I, Overbeek K van, Boer ND, Hopman-Rock M. Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2005.

 7. 7.

  Zeijl E, Crone M, Wiefferink K, Keuzekamp S, Reijneveld M. Kinderen in Nederland. Den Haag: SCP, Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2005.

 8. 8.

  Bruil J, Dijkstra NS, Jacobusse GW et al. Handleiding Vragenlijsten Schoolgezondheid Basisonderwijs “Wat doe jij voor je gezondheid?” Leiden: TNO Preventie en Gezondheid & GGD Nederland, 2004.

 9. 9.

  Vogelsang K, Vermeeren M, Hoef RTH van de et al. Gezond bewegen in groep 7 en 8. Tilburg: Fontys Sporthogeschool, 2006.

 10. 10.

  Vries SI de, Overbeek K van, Jongert MWA et al. Evaluatie Scoren voor Gezondheid. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2007.

 11. 11.

  Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Chorus AMJ. Bewegen in Nederland 2000-2007. In: Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Hopman-Rock M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007. Leiden: De Bink, 2009: 9-42.

 12. 12.

  Wendel-Vos GCW, Frenken F, Schuit AJ. Het beweeggedrag in Nederland 2001-2006. In: Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Hopman-Rock M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2004/2005. Leiden: De Bink, 2007: 37-52.

 13. 13.

  Hekkert KD, Vries SI de, Bakker I. Overweight and physical activity in children; Comparison between native children and children from a non-western ethnic origin living in a disadvantaged neighbourhood in Maassluis. Stageverslag. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2007.

 14. 14.

  Hekkert KD, Vries SI de, Bakker I. Meten van lichamelijke activiteit bij kinderen: gebruik van verschillende meetmethoden levert zeer uiteenlopende resultaten op. Tijdschr Gezondheidswet 2009; 68 (2): 36.

 15. 15.

  Trioano RP, Berrigan D, Dodd KW et al. Physical activity in the United States measured by accelerometer. Med Sci Sports Exerc 2009;40:181-8.

 16. 16.

  Vries SI de, Hopman-Rock M, Bakker I, Mechelen W van. Meeting the 60-min physical activity guideline: effect of operationalization. Med Sci Sports Exerc 2009:41:81-6.

 17. 17.

  Greene J, Speizer H, Wiitala W. Telephone and Web: Mixed-Mode Challenge. Health Services Res 2009;43:230-48.

 18. 18.

  Leeuw ED de. To mix or not to mix data collection modes in surveys. JOS 2005;21(2):233-55.

 19. 19.

  Ooijendijk WTM, Wendel-Vos W, Vries SI de. Advies consensus vragenlijsten sport en bewegen. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2007.

 20. 20.

  Ooijendijk WTM, Wendel-Vos W, Vries SI de. Reader consensus vragenlijsten sport en bewegen. Leiden/ Bilthoven: TNO Kwaliteit van Leven/ RIVM, 2005.

 21. 21.

  Singh A. Effectiveness of a school-based weight gain prevention programma. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2009.

 22. 22.

  Vries SI de, Schermers P, Gielis F, Engbers LH. Objectief meten bewegen; State of the art. Engbers LH, Hildebrandt VH, red. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven, 2009.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Sanne de Vries.

Additional information

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

TNO Kwaliteit van Leven, Leiden

Drs. Sanne de Vries, TNO Kwaliteit van Leven, Postbus 2215, 2301 CE Leiden

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

de Vries, S., Hildebrandt, V., Engbers, L. et al. Bewegen gemeten: verschillende cijfers door gebrek aan gouden standaard. TVGW 87, 203–206 (2009). https://doi.org/10.1007/BF03082238

Download citation

 • physical activity
 • assessment methods
 • questionnaire