Advertisement

Obstakels in werk: wat belemmert werkhervatting bij werknemers met psychische klachten?

 • P. C. J. OomensEmail author
 • J. J. J. M. Huijs
 • R. W. B. Blonk
Onderzoek
 • 1.1k Downloads

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder bedrijfsartsen en psychologen naar werkhervatting bij mensen met psychische klachten. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren in de werksituatie die belemmeren dat verzuimende werknemers het werk tijdig hervatten. Hiertoe zijn drie focusgroepen georganiseerd waaraan in totaal 31 bedrijfsartsen en psychologen deelnamen. De resultaten laten zien dat belemmeringen in werk onder te verdelen zijn in drie typen: (1) factoren die liggen in iemands functie, (2) kenmerken van de organisatie, en (3) kenmerken van de branche waarin iemand werkzaam is. Met name de leidinggevende lijkt een sleutelpositie in te nemen bij terugkeer naar werk. De grote hoeveelheid belemmerende factoren laat zien dat werkhervatting een complex proces is.

werkhervatting psychische klachten belemmeringen focusgroepen 

Literatuur

 1. 1.
  Bossche S van den, Houtman I. Stress impact: Longitudinal quantitative study on long term absent employees: the Netherlands. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven, 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Laitinen-Krispijn S, Bijl R. Werk, psyche en ziekteverzuim: aard en omvang van psychische stoornissen, ziekteverzuim en zorggebruik in de beroepsbevolking. Utrecht: Trimbos instituut, 2002.Google Scholar
 3. 3.
  Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel. Inaugurale rede. Universiteit Utrecht, 2006.Google Scholar
 4. 4.
  Blonk RW, Brenninkmeijer V, Lagerveld SE, et al. Return to work: a comparison of two cognitive behavioural interventions in cases of work-related psychological complaints among the self-employed. Work Stress 2006; 20: 129–144.Google Scholar
 5. 5.
  Klink JJL van der, Blonk RWB, Schene AH. Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders: a cluster randomised controlled design. Occup Environ Med 2003; 60: 429–437.Google Scholar
 6. 6.
  Nijhuis F, Lierop B van. Arbeidsreïntegratie en arbeidsrehabilitatie. In: Schaueli W, Bakker A (red.), De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007.Google Scholar
 7. 7.
  Richtlijnen NVAB. Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen. Utrecht: NVAB, herziene versie 2007.Google Scholar
 8. 8.
  Richtlijnen NIP/LVE. Werk en psychische klachten. Richtlijn voor psychologen. Amsterdam: NIP/LVE, 2005.Google Scholar
 9. 9.
  Klink JJL van der, Terluin B. Arbeid en gezondheid: de context en uitgangspunten voor een eerstelijns benadering. In: Klink JJL van der (red.), Psychische problemen en werk: Handboek voor een actieverende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005, pp. 3–20.Google Scholar
 10. 10.
  Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid. Leidraad Aanpak verzuim om psychische redenen. CPA, 2001.Google Scholar
 11. 11.
  Schene AH, Weeghel J van, Klink JJL van der, et al. Psychische aandoeningen en arbeid: een vergelijking van interventies. Psychopraxis 2005; 7: 110–115.Google Scholar
 12. 12.
  Blank L, Peters J, Pickvance S, et al. A systematic review of the factors which predict return to work for people suffering episodes of poor mental health. J Occup Rehab 2008; 18: 27–34.Google Scholar
 13. 13.
  Houtman I, Schoemaker C, Blatter B, et al. Psychische klachten, interventies en werkhervatting. Hoofddorp: TNO Arbeid, 2002.Google Scholar
 14. 14.
  Klink JJL van der, Blonk RWB, Schene AH. The benefits of interventions for work-related stress. Am J Public Health 2001; 91: 270–276.Google Scholar
 15. 15.
  Clarkin N, Wynne R. Vocational Stress Impact Consortium. http://www.surrey.ac.uk/psychology/stressimpact, en dan: documents, chapter 4, 2006.
 16. 16.
  Kompier M. Job design and well-being. In: Schabracq MJ, Winnubst JAM, Cooper CL (red.), The Handbook of Work and Health Psychology. Chichester: John Wiley, 2003, pp. 429–454.Google Scholar
 17. 17.
  Semmer NK. Job stress interventions and organization of work. In: Quick JC, Tetrick LE (red.), Handbook of occupational health psychology. Washington, DC: American Psychological Association, 2003, pp. 324–354.Google Scholar
 18. 18.
  Kitzinger J. Qualitative research: Introducing focus groups. Br Med J 1995; 311: 299–302.Google Scholar
 19. 19.
  Morgan DL. Focus groups. Annu Rev Sociol 1996; 22: 129–152.Google Scholar
 20. 20.
  Oostrom SH van, Anema, JR, Terluin B, et al. De ontwikkeling van een interventie voor werkhervatting bij veelvoorkomende psychische klachten. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2008; 16: 329–335.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • P. C. J. Oomens
  • 1
  Email author
 • J. J. J. M. Huijs
 • R. W. B. Blonk
 1. 1.

Personalised recommendations