Advertisement

Psychopraxis

, Volume 11, Issue 1, pp 13–17 | Cite as

Grandioos en kwetsbaar narcisme

  • Eddie Brummelman
  • Sander Thomaes
Artikelen

Samenvatting

Empirisch onderzoek heeft herhaaldelijk uitgewezen dat de narcistische persoonlijkheid uiteenvalt in een grandioos en kwetsbaar type. In de DSM-V, die momenteel in voorbereiding is, zal deze tweedeling vermoedelijk worden overgenomen. Het kwetsbare narcistische type wordt, in tegenstelling tot het grandioze type, gekenmerkt door hechtingsangst. In dit artikel willen we ingaan op de implicaties voor diagnostiek en behandeling.

narcisme hechtingsangst DSM-V persoonlijkheidsstoornis diagnostiek behandeling 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Eddie Brummelman
  • Sander Thomaes

There are no affiliations available

Personalised recommendations