Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Inloophuis Het Getij ontvangt cheque van 50.000 euro

Kort Nieuws
  • 30 Downloads

Samenvatting

Steenbergen – De Stichting Roparun Palliatieve Zorg heeft een cheque ter waarde van 50.000 euro uitgereikt aan de gemeente Steenbergen vanwege haar nominatie eind vorig jaar tot Roparunstad. De gemeente heeft de cheque aan Inloophuis Het Getij geschonken, waar mensen met kanker en hun naasten terechtkunnen. Het Getij heeft inloophuizen in Ossendrecht en Bergen op Zoom. Voorzitter Ad Valkenburg van de stichting liet weten heel dankbaar en blij te zijn met deze schenking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations