Supervisie en Coaching

, Volume 18, Issue 2, pp 105–107 | Cite as

De verborgen agenda van de supervisor

  • Ria Wijdeven
Signalement
  • 11 Downloads

Samenvatting

Tijdens een nascholing van huisarts-supervisoren heb ik een workshop gegeven over de verborgen agenda van de supervisor. In de supervisieliteratuur komt de term ‘verborgen agenda’ niet voor. We kennen wel de term leerhypothese: de supervisor heeft een hypothese over de leerrichting, de leerdoelen en de leercondities van de supervisant. Dit zal de richting wijzen voor het bevragen en problematiseren van het leren en werken, maar de supervisor zal de leerhypothese pas bespreken als de supervisant eraan toe is (Siegers & Haan, 1988, 392). Uiteraard heeft de supervisor ook doelstellingen die verder reiken dan het leren van de supervisant.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Ria Wijdeven
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations