Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst

Abstract

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR ) is een relatief nieuwe procedure op het terrein van de psychotherapie. Ervaringen met EMDR geven aanleiding tot hoopvolle verwachtingen van de behandeling van diverse aan trauma gerelateerde angststoornissen, met name post–traumatische stress–stoornis (PTSS). Onderdeel van deze procedure is dat de therapeut bij de cliënt een aantal snelle en ritmische oogbewegingen uitlokt door te vragen zijn of haar vinger te volgen, terwijl de cliënt een beeld van de traumatische herinnering in gedachten houdt. In dit artikel worden de achtergronden en de principes van EMDR belicht en wordt de stapsgewijze procedure uitvoerig beschreven. Een gevalsbeschrijving van een cliënt met een paniekstoornis en een tandartsfobie laat zien dat EMDR kan leiden tot een langdurige vermindering van angstklachten. Tevens wordt ingegaan op de huidige stand van zaken van de wetenschappelijke ondersteuning van EMDR . Het toepassen van EMDR bij PTSSwordt door wetenschappelijk onderzoek gesteund, maar empirische ondersteuning voor de therapeutische effectiviteit van EMDR bij andere angststoornissen ontbreekt.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Figuur 1.

Literatuur

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, V.B. van, Tremont, G., & Meuser, K.T. (1994). Review of the validation and dissemination of eye movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma. Clinical Psychological Review, 14, 287–299.

  Article  Google Scholar 

 2. Acierno, R., Tremont, G., Last, C., & Montgomery, D. Tripartite assessment of the efficacy of eye movement desensitization in a multi–phobic patient (1994). Journal of Anxiety Disorders, 8, 259–267.

  Article  Google Scholar 

 3. Armstrong, M.S., & Vaughan, K. (1995). An orienting response model of eye movement desensitization. Paper gepresenteerd tijdens de jaarlijkse EMDR–conferentie, Santa Monica CA.

 4. Arntz, A. Psychologische behandelingen van de post–traumatische stress–stoornis (1995). De Psycholoog, 30, 177–180.

  Google Scholar 

 5. Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). SCL–90 Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.

  Google Scholar 

 6. Aserinsky, E., & Kleitman, N. Regularly occuring periods of eye motility and concomitant phenomena during sleep (1953). Science, 118, 273.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 7. Bauman, W., & Melnyk, W.T. (1994). A controlled comparison of eye movement and finger tapping in the treatment of test anxiety. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 29–33.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 8. Boudewyns, P.A., Hyer, L.A., Peralme, L., Touze, J., & Kiel, A. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing for combat–related PTSD : An early look . Paper gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Psychological Association, Los Angeles CA.

  Google Scholar 

 9. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1993). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Praktische toepassing en theoretische overwegingen. Gedragstherapie, 26, 233–254.

  Google Scholar 

 10. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: ‘Gewoon’ imaginaire exposure? De Psycholoog, 30, 459–464.

  Google Scholar 

 11. Corah, N.L. (1969). Development of a dental anxiety scale. Journal of Dental Research, 48, 596.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 12. Chemtob, C., Roitblat, H., Hamada, R., Carlson, J., & Twentyman, C. (1988). A cognitive action theory of post–traumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 2, 253–275.

  Article  Google Scholar 

 13. Dyck, M.J. (1993). A proposal for a conditioning model of eye movement desensitizationtreatment for post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 24, 201–210.

  Article  CAS  Google Scholar 

 14. Foa, E.B., & Kozak, M.J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99, 20–35.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 15. Forbes, D., Creamer, M., & Rycroft, P. (1994). Eye Movement Desensitization and Reprocessing in post–traumatic stress disorder: A pilot study using assessment measures. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 25, 113–120.

  Article  CAS  Google Scholar 

 16. Gabel, S. (1987). Information processing in rapid eye movement sleep: Possible neurophysiological, neuropsychological, and clinical correlates. Journal of Nervous and Mental Disease, 175, 193–200.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 17. Goldstein, A.J., & Feske, U. (1994). Eye Movement Desensitization and Reprocessing for panic disorder: A case series. Journal of Anxiety Disorders, 8, 351–362.

  Article  Google Scholar 

 18. Greenwald, R. (1994a). Criticisms of Sanderon and Carpenter's study on eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 90–91.

  Article  CAS  Google Scholar 

 19. Greenwald, R. (1994b). Applying eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) to the treatment of traumatized children: Five case studies. Anxiety Disorders Practice Journal, 1, 83–97.

  Google Scholar 

 20. Hassard, A. (1995). Investigation of eye movement desensitization in pain clinic patients. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23 , 177–185.

  Article  Google Scholar 

 21. Hekmat, H., Groth, S., & Rogers, D. (1994). Pain ameliorating effect of eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 121–130.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 22. Herbert, J.D. & Mueser, K.T. (1992). Eye movement desensitization: A critique of the evidence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 169–174.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 23. Jensen, J.A. (1994). An investigation of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as a treatment for post–traumatic stress disorder (PTSD) symptoms of Vietnam combat veterans. Behavior Therapy, 25, 311–326.

  Article  Google Scholar 

 24. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (1993). Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma's: ‘Eye movement desensitization and reprocessing’. Directieve Therapie, 13, 161–170.

  Article  Google Scholar 

 25. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (1994). Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een geval van angst voor misselijkheid en braken. Directieve Therapie, 14, 89–101.

  Article  Google Scholar 

 26. Jongh, A. de, Muris, P., Schoenmakers, N., & Horst, G. ter (1995). Negative cognitions of dental phobics: Reliability and validity of the Dental Cognitions Questionnaire. Behav–iour Research and Therapy, 33, 507–515.

  Article  Google Scholar 

 27. Keane, T.M., Fairbank, J.A., Caddell, J.M., Zimering R.T., & Bender, M.E. (1985). A behav–ioral approach to assessing and treating post–traumatic stress disorder in Vietnam veterans. In C.R. Figley (Ed.), Trauma and its wake. New York: Brunner.

  Google Scholar 

 28. Kleinknecht, R.A., & Morgan, M.P. (1992). Treatment of post–traumatic stress disorder with eye movement desensitization. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 43–49.

  Article  CAS  Google Scholar 

 29. Lipke, H. (1994). Survey of practitioners trained in Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Paper gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychological Association, Los Angeles, CA.

  Google Scholar 

 30. Lohr, J.M., Kleinknecht, R.A., Conley, A.T., Cerro, S.D., Schmidt, J., & Sonntag, M.E. (1992). A methodological critique of the current status of eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 159–167.

  Article  Google Scholar 

 31. Marquis, J.N. (1991). A report on seventy–eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187–192.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 32. Merckelbach, H., & Muris, P. (1994). EMDR bij spinnenfobie: twee gevalsbeschrijvingen. Directieve Therapie, 15, 125–135.

  Google Scholar 

 33. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M., & Jongh, A. de (1994a). Eye Movement Desensitization heeft geen effect op emotionele reactiviteit van ‘normale’ proefpersonen. Gedragstherapie, 27 , 33–49.

  Google Scholar 

 34. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M., & Jongh, A. de (1994b). Effects of ‘Eye Movement Desensitization’ in emotional processing in normal subjects. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 22, 331–335.

  Google Scholar 

 35. Neilsen, T. (1991). Affect desensitization: A possible function of REMs in both waking and sleeping states. Sleep Research, 20, 10.

  Google Scholar 

 36. Oswald, R., Anderson, M., Hagstrom, K., & Berkowitz. (1993). Evaluation of the one–session eye–movement desensitization reprocessing procedure for eliminating traumatic memories. Psychological Reports, 73 , 99–104.

  Google Scholar 

 37. Paulsen, S. (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Its cautious use in the dissociative disorder. Dissociation, 8, 32–44.

  Google Scholar 

 38. Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child's nightmares: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73–75.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 39. Pitman, R.K., Orr, S.P., Altman, B., Longpre, R.E., Poire, R.E., & Lasko, N.B. (1993). A controlled study of EMDR treatment for post–traumatic stress disorder. Paper gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychiatric Association, Washington DC.

  Google Scholar 

 40. Puk, G. (1991). Treating traumatic memories: A case report on the eye movement desensitization procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 149–151.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 41. Renfrey, G., & Spates, C.R. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: A partial dismantling procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 231–239.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 42. Ringo, J.L., Sobotka, S., Diltz, M.D., & Bruce, C.M. (1994). Eye movements modulate activity in hippocampal, parahippocampal, and inferotemporal neurons. Journal of Neurophysiology,71, 1–4.

  Google Scholar 

 43. Ross, R.J., Ball, W.A., Kribbs, N.B., Morrison, A.R., Silver, S.M., & Mulvanye, F.D. (1994). Rapid eye movements sleep disturbance in post–traumatic stress disorder. Biological Psychiatry, 35, 195–202.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 44. Sanderson, A., & Carpenter, R. (1992). Eye movement desensitization versus image confrontation: A single–session crossover study of 58 phobic subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 269–275.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 45. Shapiro, F. (1989a). Eye movement desensitization: A new treatment for post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.

  Article  CAS  Google Scholar 

 46. Shapiro, F. (1989b). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.

  Article  Google Scholar 

 47. Shapiro, F. (1994a). Alternative stimuli in the use of EMD(R ). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 89.

  Article  CAS  Google Scholar 

 48. Shapiro, F. (1994b). Stray thoughts. EMDR Network Newsletter, 1, 1–4.

  Google Scholar 

 49. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press.

  Google Scholar 

 50. Silver, S.M., Brooks, A., & Obenchain, J. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing treatment of Vietnam war veterans with PTSD : Comparative effects with bio–feedback and relaxation training. Journal of Traumatic Stress, 8, 337–342.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 51. Solomon, S.D., Gerrity, E.T., & Muff, A.M. (1992). Efficacy of treatments for post–traumatic stress disorder. Journal of the American Medical Association, 268, 633–638.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 52. Tallis, F., & Smith, E. (1994). Does rapid eye movement desensitization facilitate emotional processing? Behavioural Research and Therapy, 32, 459–461.

  Article  CAS  Google Scholar 

 53. Teitelbaum, H.A. (1954). Spontaneous rhytmic ocular movements: Their possible relation–ship to mental activity. Neurology, 4, 350–354.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 54. Tilly, A.J., & Empson, J.A. (1978). REM sleep and memory consolidation. Biological Psychology, 6, 293–300.

  Article  Google Scholar 

 55. Vaughan, K., & Tarrier, N. (1992). The use of image habituation training with post–traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 161, 658–664.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 56. Vaughan, K., Armstrong, M.S., Gold, R., O'Connor, N., Jenneke, W., & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283–290.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 57. Vaughan, K., Wiese, M., Gold, R., & Tarrier, N. (1994). Eye movement desensitization: Symptom change in post–traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 164, 533–541.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 58. Wernik, U. (1993). The role of the traumatic component in the etiology of sexual dysfunctions and its treatment with eye movement desensitization procedure. Journal of Sex Education and Therapy, 19, 212–222.

  Google Scholar 

 59. Winson, J. (1993). The biology and function of rapid eye movement sleep. Current Opinion in Neurobiology, 3, 243–247.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 60. Wilson, S. A., Becker, R.H., & Tinker, R.H. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychologically traumatized individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology(in druk).

 61. Wolpe, J., & Abrams, J. (1991). Post–traumatic stress disorder overcome by eye movement desensitization: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 39–43.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dr. Ad de Jongh.

Additional information

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): a procedure for the treatment of trauma related anxiety

In this article the backgrounds, principles and scientific support regarding the effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) are presented. EMDR promises rapid and effective treatment of people suffering from anxiety related complaints, including posttraumatic stress disorder (PTSD). With EMDR the therapist induces rapid and rhythmic eye movements by asking the client to follow the repeated bilateral movements of the therapist's finger, while holding in mind an image of an anxiety evoking situation. A case history of a client suffering from panic disorder and dental phobia demonstrates that EMDR can be effective in alleviating anxiety in a few sessions. In addition, the empirical support for EMDR is examined. The use of EMDR as an effective treatment of PTSD is corrobortated by the literature, but evidence treatment of PTSD is corroborated by the literature, but evidence for the application of EMDRwith clients suffering from other anxiety disorders is lacking.

A. de Jongh (1956) is als psycholoog en tandarts verbonden aan de Vakgroep Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam.

Drs. E. ten Broeke (1962) is als klinisch psycholoog verbonden aan het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo.

About this article

Cite this article

de Jongh, A., Broeke, E.t. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst. PSIE 22, 53–64 (1996). https://doi.org/10.1007/BF03079287

Download citation