Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 2, pp 53–64

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst

  • Ad de Jongh
  • Erik ten Broeke
Article

DOI: 10.1007/BF03079287

Cite this article as:
de Jongh, A. & Broeke, E.. PSIE (1996) 22: 53. doi:10.1007/BF03079287

Abstract

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR ) is een relatief nieuwe procedure op het terrein van de psychotherapie. Ervaringen met EMDR geven aanleiding tot hoopvolle verwachtingen van de behandeling van diverse aan trauma gerelateerde angststoornissen, met name post–traumatische stress–stoornis (PTSS). Onderdeel van deze procedure is dat de therapeut bij de cliënt een aantal snelle en ritmische oogbewegingen uitlokt door te vragen zijn of haar vinger te volgen, terwijl de cliënt een beeld van de traumatische herinnering in gedachten houdt. In dit artikel worden de achtergronden en de principes van EMDR belicht en wordt de stapsgewijze procedure uitvoerig beschreven. Een gevalsbeschrijving van een cliënt met een paniekstoornis en een tandartsfobie laat zien dat EMDR kan leiden tot een langdurige vermindering van angstklachten. Tevens wordt ingegaan op de huidige stand van zaken van de wetenschappelijke ondersteuning van EMDR . Het toepassen van EMDR bij PTSSwordt door wetenschappelijk onderzoek gesteund, maar empirische ondersteuning voor de therapeutische effectiviteit van EMDR bij andere angststoornissen ontbreekt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Ad de Jongh
    • 1
  • Erik ten Broeke
  1. 1.

Personalised recommendations