Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 2, pp 53–64 | Cite as

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst

 • Ad de Jongh
 • Erik ten Broeke
Article

Abstract

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR ) is een relatief nieuwe procedure op het terrein van de psychotherapie. Ervaringen met EMDR geven aanleiding tot hoopvolle verwachtingen van de behandeling van diverse aan trauma gerelateerde angststoornissen, met name post–traumatische stress–stoornis (PTSS). Onderdeel van deze procedure is dat de therapeut bij de cliënt een aantal snelle en ritmische oogbewegingen uitlokt door te vragen zijn of haar vinger te volgen, terwijl de cliënt een beeld van de traumatische herinnering in gedachten houdt. In dit artikel worden de achtergronden en de principes van EMDR belicht en wordt de stapsgewijze procedure uitvoerig beschreven. Een gevalsbeschrijving van een cliënt met een paniekstoornis en een tandartsfobie laat zien dat EMDR kan leiden tot een langdurige vermindering van angstklachten. Tevens wordt ingegaan op de huidige stand van zaken van de wetenschappelijke ondersteuning van EMDR . Het toepassen van EMDR bij PTSSwordt door wetenschappelijk onderzoek gesteund, maar empirische ondersteuning voor de therapeutische effectiviteit van EMDR bij andere angststoornissen ontbreekt.

Notes

Literatuur

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, V.B. van, Tremont, G., & Meuser, K.T. (1994). Review of the validation and dissemination of eye movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma. Clinical Psychological Review, 14, 287–299.CrossRefGoogle Scholar
 2. Acierno, R., Tremont, G., Last, C., & Montgomery, D. Tripartite assessment of the efficacy of eye movement desensitization in a multi–phobic patient (1994). Journal of Anxiety Disorders, 8, 259–267.CrossRefGoogle Scholar
 3. Armstrong, M.S., & Vaughan, K. (1995). An orienting response model of eye movement desensitization. Paper gepresenteerd tijdens de jaarlijkse EMDR–conferentie, Santa Monica CA.Google Scholar
 4. Arntz, A. Psychologische behandelingen van de post–traumatische stress–stoornis (1995). De Psycholoog, 30, 177–180.Google Scholar
 5. Arrindell, W.A., & Ettema, J.H.M. (1986). SCL–90 Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie indicator. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 6. Aserinsky, E., & Kleitman, N. Regularly occuring periods of eye motility and concomitant phenomena during sleep (1953). Science, 118, 273.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Bauman, W., & Melnyk, W.T. (1994). A controlled comparison of eye movement and finger tapping in the treatment of test anxiety. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 29–33.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Boudewyns, P.A., Hyer, L.A., Peralme, L., Touze, J., & Kiel, A. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing for combat–related PTSD : An early look . Paper gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Psychological Association, Los Angeles CA.Google Scholar
 9. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1993). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Praktische toepassing en theoretische overwegingen. Gedragstherapie, 26, 233–254.Google Scholar
 10. Broeke, E. ten, & Jongh, A. de (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: ‘Gewoon’ imaginaire exposure? De Psycholoog, 30, 459–464.Google Scholar
 11. Corah, N.L. (1969). Development of a dental anxiety scale. Journal of Dental Research, 48, 596.PubMedGoogle Scholar
 12. Chemtob, C., Roitblat, H., Hamada, R., Carlson, J., & Twentyman, C. (1988). A cognitive action theory of post–traumatic stress disorder. Journal of Anxiety Disorders, 2, 253–275.CrossRefGoogle Scholar
 13. Dyck, M.J. (1993). A proposal for a conditioning model of eye movement desensitizationtreatment for post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 24, 201–210.CrossRefGoogle Scholar
 14. Foa, E.B., & Kozak, M.J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99, 20–35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Forbes, D., Creamer, M., & Rycroft, P. (1994). Eye Movement Desensitization and Reprocessing in post–traumatic stress disorder: A pilot study using assessment measures. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 25, 113–120.CrossRefGoogle Scholar
 16. Gabel, S. (1987). Information processing in rapid eye movement sleep: Possible neurophysiological, neuropsychological, and clinical correlates. Journal of Nervous and Mental Disease, 175, 193–200.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Goldstein, A.J., & Feske, U. (1994). Eye Movement Desensitization and Reprocessing for panic disorder: A case series. Journal of Anxiety Disorders, 8, 351–362.CrossRefGoogle Scholar
 18. Greenwald, R. (1994a). Criticisms of Sanderon and Carpenter's study on eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 90–91.CrossRefGoogle Scholar
 19. Greenwald, R. (1994b). Applying eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) to the treatment of traumatized children: Five case studies. Anxiety Disorders Practice Journal, 1, 83–97.Google Scholar
 20. Hassard, A. (1995). Investigation of eye movement desensitization in pain clinic patients. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 23 , 177–185.CrossRefGoogle Scholar
 21. Hekmat, H., Groth, S., & Rogers, D. (1994). Pain ameliorating effect of eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 121–130.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Herbert, J.D. & Mueser, K.T. (1992). Eye movement desensitization: A critique of the evidence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 169–174.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Jensen, J.A. (1994). An investigation of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) as a treatment for post–traumatic stress disorder (PTSD) symptoms of Vietnam combat veterans. Behavior Therapy, 25, 311–326.CrossRefGoogle Scholar
 24. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (1993). Een nieuwe behandelingsmethode voor angst en trauma's: ‘Eye movement desensitization and reprocessing’. Directieve Therapie, 13, 161–170.CrossRefGoogle Scholar
 25. Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (1994). Opmerkelijke veranderingen na één zitting met Eye Movement Desensitization and Reprocessing: een geval van angst voor misselijkheid en braken. Directieve Therapie, 14, 89–101.CrossRefGoogle Scholar
 26. Jongh, A. de, Muris, P., Schoenmakers, N., & Horst, G. ter (1995). Negative cognitions of dental phobics: Reliability and validity of the Dental Cognitions Questionnaire. Behav–iour Research and Therapy, 33, 507–515.CrossRefGoogle Scholar
 27. Keane, T.M., Fairbank, J.A., Caddell, J.M., Zimering R.T., & Bender, M.E. (1985). A behav–ioral approach to assessing and treating post–traumatic stress disorder in Vietnam veterans. In C.R. Figley (Ed.), Trauma and its wake. New York: Brunner.Google Scholar
 28. Kleinknecht, R.A., & Morgan, M.P. (1992). Treatment of post–traumatic stress disorder with eye movement desensitization. Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 43–49.CrossRefGoogle Scholar
 29. Lipke, H. (1994). Survey of practitioners trained in Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Paper gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychological Association, Los Angeles, CA.Google Scholar
 30. Lohr, J.M., Kleinknecht, R.A., Conley, A.T., Cerro, S.D., Schmidt, J., & Sonntag, M.E. (1992). A methodological critique of the current status of eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 159–167.CrossRefGoogle Scholar
 31. Marquis, J.N. (1991). A report on seventy–eight cases treated by eye movement desensitization. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 187–192.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 32. Merckelbach, H., & Muris, P. (1994). EMDR bij spinnenfobie: twee gevalsbeschrijvingen. Directieve Therapie, 15, 125–135.Google Scholar
 33. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M., & Jongh, A. de (1994a). Eye Movement Desensitization heeft geen effect op emotionele reactiviteit van ‘normale’ proefpersonen. Gedragstherapie, 27 , 33–49.Google Scholar
 34. Merckelbach, H., Hogervorst, E., Kampman, M., & Jongh, A. de (1994b). Effects of ‘Eye Movement Desensitization’ in emotional processing in normal subjects. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 22, 331–335.Google Scholar
 35. Neilsen, T. (1991). Affect desensitization: A possible function of REMs in both waking and sleeping states. Sleep Research, 20, 10.Google Scholar
 36. Oswald, R., Anderson, M., Hagstrom, K., & Berkowitz. (1993). Evaluation of the one–session eye–movement desensitization reprocessing procedure for eliminating traumatic memories. Psychological Reports, 73 , 99–104.Google Scholar
 37. Paulsen, S. (1995). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Its cautious use in the dissociative disorder. Dissociation, 8, 32–44.Google Scholar
 38. Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child's nightmares: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73–75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 39. Pitman, R.K., Orr, S.P., Altman, B., Longpre, R.E., Poire, R.E., & Lasko, N.B. (1993). A controlled study of EMDR treatment for post–traumatic stress disorder. Paper gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Psychiatric Association, Washington DC.Google Scholar
 40. Puk, G. (1991). Treating traumatic memories: A case report on the eye movement desensitization procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 149–151.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 41. Renfrey, G., & Spates, C.R. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: A partial dismantling procedure. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 231–239.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 42. Ringo, J.L., Sobotka, S., Diltz, M.D., & Bruce, C.M. (1994). Eye movements modulate activity in hippocampal, parahippocampal, and inferotemporal neurons. Journal of Neurophysiology,71, 1–4.Google Scholar
 43. Ross, R.J., Ball, W.A., Kribbs, N.B., Morrison, A.R., Silver, S.M., & Mulvanye, F.D. (1994). Rapid eye movements sleep disturbance in post–traumatic stress disorder. Biological Psychiatry, 35, 195–202.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 44. Sanderson, A., & Carpenter, R. (1992). Eye movement desensitization versus image confrontation: A single–session crossover study of 58 phobic subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 23, 269–275.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 45. Shapiro, F. (1989a). Eye movement desensitization: A new treatment for post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.CrossRefGoogle Scholar
 46. Shapiro, F. (1989b). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar
 47. Shapiro, F. (1994a). Alternative stimuli in the use of EMD(R ). Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 89.CrossRefGoogle Scholar
 48. Shapiro, F. (1994b). Stray thoughts. EMDR Network Newsletter, 1, 1–4.Google Scholar
 49. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press.Google Scholar
 50. Silver, S.M., Brooks, A., & Obenchain, J. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing treatment of Vietnam war veterans with PTSD : Comparative effects with bio–feedback and relaxation training. Journal of Traumatic Stress, 8, 337–342.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 51. Solomon, S.D., Gerrity, E.T., & Muff, A.M. (1992). Efficacy of treatments for post–traumatic stress disorder. Journal of the American Medical Association, 268, 633–638.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 52. Tallis, F., & Smith, E. (1994). Does rapid eye movement desensitization facilitate emotional processing? Behavioural Research and Therapy, 32, 459–461.CrossRefGoogle Scholar
 53. Teitelbaum, H.A. (1954). Spontaneous rhytmic ocular movements: Their possible relation–ship to mental activity. Neurology, 4, 350–354.PubMedGoogle Scholar
 54. Tilly, A.J., & Empson, J.A. (1978). REM sleep and memory consolidation. Biological Psychology, 6, 293–300.CrossRefGoogle Scholar
 55. Vaughan, K., & Tarrier, N. (1992). The use of image habituation training with post–traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 161, 658–664.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 56. Vaughan, K., Armstrong, M.S., Gold, R., O'Connor, N., Jenneke, W., & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283–290.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 57. Vaughan, K., Wiese, M., Gold, R., & Tarrier, N. (1994). Eye movement desensitization: Symptom change in post–traumatic stress disorder. British Journal of Psychiatry, 164, 533–541.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 58. Wernik, U. (1993). The role of the traumatic component in the etiology of sexual dysfunctions and its treatment with eye movement desensitization procedure. Journal of Sex Education and Therapy, 19, 212–222.Google Scholar
 59. Winson, J. (1993). The biology and function of rapid eye movement sleep. Current Opinion in Neurobiology, 3, 243–247.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 60. Wilson, S. A., Becker, R.H., & Tinker, R.H. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychologically traumatized individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology(in druk).Google Scholar
 61. Wolpe, J., & Abrams, J. (1991). Post–traumatic stress disorder overcome by eye movement desensitization: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 22, 39–43.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Ad de Jongh
  • 1
 • Erik ten Broeke
 1. 1.

Personalised recommendations