Neuropraxis

, Volume 4, Issue 3, pp 60–60

Uit de praktijk

  • Sanne Schagen
Uit de praktijk

DOI: 10.1007/BF03078966

Cite this article as:
Schagen, S. NEPR (2000) 4: 60. doi:10.1007/BF03078966
  • 13 Downloads

Samenvatting

Mevrouw P. is 50 jaar oud. Twintig jaar geleden werd bij haar een tumor in de hersenstam geconstateerd. Daarop volgde bestraling op de schedel. Tevens werd vanwege hoge druk in de hersenen een ventriculo-peritoneale drain geplaatst. Vijf jaar later krijgt zij ernstige buikklachten. Er wordt een tumor in de onderbuik gevonden. Waarschijnlijk zijn dit uitzaaiingen van de hersentumor, die via de drain gemetastaseerd is. Patiënte wordt behandeld met chemotherapie en zij bereikt een complete remissie. Drie jaar later treedt er een lokaal recidief op. Opnieuw volgt behandeling met chemotherapie, en weer bereikt patiënte een complete remissie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Sanne Schagen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations