Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 3, pp 174–182 | Cite as

Zorggebruik door ouderen na opname in het ziekenhuis: ontwikkelingen in 1992-2002

 • Dorly J. H. DeegEmail author
 • Marjolein I. Broese van Groenou
Wetenschappelijke artikelen

Samenvatting

Nagegaan wordt in hoeverre er tussen 1992 en 2002 veranderingen zijn opgetreden in het zorggebruik van ouderen na een opname in het ziekenhuis. Op ieder van vier waarnemingsronden van het bevolkingsonderzoek Longitudinal Aging Study Amsterdam werd de leeftijdsgroep 64-85 jaar ingesloten. Per waarneming werd vastgesteld hoeveel ouderen het afgelopen halfjaar waren opgenomen geweest in het ziekenhuis, gebruik maakten van zorg, en tevreden waren over de zorg. Het percentage ouderen met een recente ziekenhuisopname bleef ongeveer 10%. Kenmerken van de ouderen met een recente ziekenhuisopname bleven gelijk: zij hadden vaker ernstige functionele beperkingen, meerdere chronische aandoeningen en een laag opleidingsniveau dan ouderen zonder recente ziekenhuisopname. De totale hoeveelheid verkregen zorg bleef ongeveer gelijk, maar er was een toename in de zorg door partners en een afname in de zorg door professionele thuiszorg. De ontevredenheid over de zorg nam toe, in het bijzonder na een opname in een ziekenhuis. Geconcludeerd wordt dat bij het implementeren van maatregelen ter verbetering van de opvang na een ziekenhuisopname speciale aandacht nodig is voor ouderen.

ouderen mantelzorg professionele zorg ziekenhuisopname 

Abstract

The use of care by older adults after hospital discharge: Developments between 1992-2002

Changes between 1992 and 2002 in the use of care by older adults after hospital discharge are examined. Data were used from four waves of the population-based Longitudinal Aging Study Amsterdam, including persons aged 64-85 years at each wave. Admission to hospital in the past six months, use of care and dissatisfaction with care were assessed at each wave. The proportion of persons recently admitted to a hospital remained about 10%. Characteristics of those recently admitted to a hospital remained the same: they had more often serious functional limitations, multiple chronic diseases and a low level of education than those not admitted. The total amount of care used after hospital discharge remained the same, but there was an increase in the use of spousal care and a decrease in the use of professional care. Over time a larger proportion of persons was dissatisfied with the care received, in particular after a recent discharge from the hospital. It is concluded that during the implementation of improvements, specific attention should be given to the transition from hospital to home care of older people.

Keywords: older adults informal care professional care hospital care 

Literatuur

 1. 1.
  Prismant/VWS. Wachten op zorg. Utrecht: Prismant, 2000.Google Scholar
 2. 2.
  Welling BJM, Delnoij D, Hutten JBF et al. Brancherapport curatieve somatische zorg 1999: ontwikkelingen, kengetallen, verdiepingsstudies. Utrecht: NIVEL/NZI, 1999.Google Scholar
 3. 3.
  Raad voor de Volksgezondheid. Signalement: Exploderende Zorguitgaven. Zoetermeer: RVZ, 2003.Google Scholar
 4. 4.
  Perenboom RJM, Herten LM van, Boshuizen HC, Bos GAM van den. Life expectancy without chronic morbidity: Trends in gender and socioeconomic disparities. Public Health Rep 2005;120:46-54.Google Scholar
 5. 5.
  Kempen GIJM, Suurmeijer TPBM. Professional home care for the elderly – An application of the Andersen-Newman model in the Netherlands. Soc Sci Med 1991;33:1081-9.Google Scholar
 6. 6.
  Geerlings SW, Pot AM, Twisk JWR, Deeg DJH. Predicting transitions in the use of informal and professional care by older adults. Ageing Society 2005;25:111-30.Google Scholar
 7. 7.
  Schuijt-Lucassen NY, Broese van Groenou MI. Verschillen in zorggebruik door ouderen naar inkomen: De rol van gezondheid, sociale context, voorkeur en persoonlijkheid. Tijdschr Gezondheidswet 2006; 84:4-11.Google Scholar
 8. 8.
  Kerkstra A, Verheij RA, Foets M, Velden J van der. Behoefte aan nazorg en verleende nazorg na ontslag uit het ziekenhuis. Tijdschr Gezondheidswet 1990;68:346-54.Google Scholar
 9. 9.
  Beekhoven S, Groenewegen PP, Spreeuwenberg P. Wachtlijsten in de thuiszorg en ziekenhuisligduur. Tijdschr Gezondheidswet 2000;78:43-50.Google Scholar
 10. 10.
  Bakker DH de, Polder JJ, Sluijs EM. Op één lijn: toekomstverkenning eerstelijnszorg 2020. Bilthoven/Utrecht: RIVM/NIVEL, 2005.Google Scholar
 11. 11.
  Stevens M, Reininga IHF, Boss NAD, Horn JR van. Patient satisfaction at and after discharge. Effect of a time lag. Patient Educ Counsel 2006;60:241-5.Google Scholar
 12. 12.
  Deeg DJH, Knipscheer CPM, Van Tilburg W (eds). Autonomy and well-being in the aging population: Concepts and design of the Longitudinal Aging Study Amsterdam. NIG Trendstudies no. 7. Bunnik: Nederlands Instituut voor Gerontologie, 1993.Google Scholar
 13. 13.
  Knipscheer CPM, De Jong Gierveld J, Van Tilburg TG, Dykstra PA (eds). Living arrangements and social networks of older adults. Amsterdam: VU University Press, 1995.Google Scholar
 14. 14.
  Smit JH, De Vries MZ. Procedures and results of the field work. In: Deeg DJH, Westendorp - de Serière M (eds). Autonomy and well-being in the aging population I: Report from the Longitudinal Aging Study Amsterdam 1992-1993. Amsterdam: VU University Press, 1994: 7-13.Google Scholar
 15. 15.
  Smit JH, Comijs HC. Longitudinaal onderzoek bij oudere respondenten: participatie en de kwaliteit van gegevens. Tijdschr Gerontol Geriatrie 2000;31:184-9.Google Scholar
 16. 16.
  Klerk MMY de (red). Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen. Rapportage ouderen 2004. Den Haag: SCP, 2004.Google Scholar
 17. 17.
  Kriegsman DMW, Penninx BWJH, Van Eijk JTM, Boeke AJP, Deeg DJH. Self-reports and general practitioner information on the presence of chronic diseases in community-dwelling elderly. A study on the accuracy of patients’ self-reports and on determinants of inaccuracy. J Clin Epidemiol 1996;49:1407-17.Google Scholar
 18. 18.
  Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-Mental State": A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-98.Google Scholar
 19. 19.
  Oosterhek M, Mistiaen PJMI, Duijnhoven E. Ziekenhuisontslag- of ouderdomsproblemen? Vergelijking van problemen en zorgbehoeften bij twee groepen ouderen. Tijdschr Gezondheidswet 2000;78:35-42.Google Scholar
 20. 20.
  Landi F, Onder G, Cesari M et al. Comorbidity and social factors predicted hospitalization in frail elderly patients. J Clin Epidemiol 2004;57:832-6.Google Scholar
 21. 21.
  Huisman M, Kunst AE, Mackenbach JP. Socioeconomic inequalities in morbidity among the elderly; a European overview. Soc Sci Med 2003;57:861-73.Google Scholar
 22. 22.
  Alwal A. Nurses’ perceptions of discharge planning in acute health care: a case study in one British teaching hospital. J Adv Nursing 2002;39:450-8.Google Scholar
 23. 23.
  Gunnell D, Coast J, Richards SH et al. How great a burden does early discharge to hospital-at-home impose on carers? A randomised controlled trial. Age Ageing 2000;29:137-42.Google Scholar
 24. 24.
  Wilson A, Wynn A, Parker H. Patient and carer satisfaction with ‘Hospital at Home’: quantitative and qualitative results from a randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2002;52:9-13.Google Scholar
 25. 25.
  Klinkenberg M, Visser G, Broese van Groenou MI et al. The last three months of life: Care, transitions and place of death of older people in the Netherlands. Health Soc Care Commun 2005;13:420-30.Google Scholar
 26. 26.
  Verweij G, Bruin A de, Ree J de, Kardaun J. Ziekenhuisopnamen naar herkomstgroepering en diagnose, 1995-2001. Bevolkingstrends (CBS) 2004/3:97-121.Google Scholar
 27. 27.
  Reijneveld SA. The cross-cultural validity of self-reported use of health care – A comparison of survey and registration data. J Clin Epidemiol 2000;53:267-72.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Dorly J. H. Deeg
  • 1
  Email author
 • Marjolein I. Broese van Groenou
 1. 1.

Personalised recommendations