Advertisement

TSG

, Volume 85, Issue 2, pp 86–91 | Cite as

Risicoperceptie van infecties van mensen door het vogelgriepvirus in Nederland

Sterk gevoel van risico, maar beperkt vertrouwen in beschermingsmaatregelen
 • Onno de ZwartEmail author
 • Irene Veldhuijzen
 • Jan Hendrik Richardus
 • Johannes Brug
Wetenschappelijke artikelen

Samenvatting

Doel: Het beschrijven van risicoperceptie van infecties van mensen door het vogelgriepvirus in Nederland in maart 2006, evenals de mate van kennis, genomen maatregelen, gebruik van media en de respons- en eigen effectiviteit in relatie tot vogelgriep. Methode: Via een Internetpanel vulden 579 respondenten een online vragenlijst in. Resultaten: De risicoperceptie van infecties door het vogelgriepvirus in Nederland is, met name indien zich een uitbraak onder mensen zou voordoen, hoog, 3,51 (schaal 1 – 5). Van de respondenten denkt 24% dat er ten minste een redelijke mate van bescherming tegen vogelgriep mogelijk is en 28% is redelijk zeker dat zij zichzelf zouden kunnen beschermen. Meer vertrouwen in maatregelen en het eigen kunnen was significant geassocieerd met een lagere risicoperceptie van infecties door vogelgriep. Echter, respondenten met een hogere risicoperceptie hebben meer preventieve maatregelen genomen. Van de respondenten had 38% ten minste één maatregel genomen om infectie door het vogelgriepvirus te voorkomen. Alle respondenten hadden over vogelgriep gehoord, maar de feitelijke kennis was beperkt, 2,33 (schaal 1 – 4). Televisie was de belangrijkste bron van informatie. Conclusie: Risicoperceptie van infecties van mensen door het vogelgriepvirus is relatief hoog. Aandacht is nodig voor het versterken van het nu beperkte eigen vermogen om beschermende maatregelen ter voorkoming van overdracht op de mens toe te kunnen passen.

risicoperceptie vogelgriep 

Abstract

Risk perception of avian influenza in the Netherlands: high level of risk perception, but limited trust in protective measures

Aim: To describe risk perception of avian influenza in the Netherlands in March 2006. To gain insight in the level of knowledge, precautionary actions, response and self efficacy, and use of media related to avian influenza. Methods: Through an Internet panel 579 respondents filled in an online questionnaire. Results. Risk perception of avian influenza in the Netherlands is, especially in case of an outbreak, high, 3,51 (scale 1 – 5). 23,7% of respondents believe that protection against avian influenza is possible, while 28,2% feel that they are able to protect oneself. A higher level of response and self efficacy is related to a lower level of risk perception. Respondents with an higher risk perception have taken more precautionary actions. 38% of respondents had taken at least one precautionary action. All respondents had heard of avian influenza, but knowledge was limited, 2,33 (scale 1 – 4). Television was the most important source of information. Conclusions: Risk perception of avian influenza is relatively high in the Netherlands at a time when no infections were reported. The low levels of response and self efficacy warrant attention so that advice about preventive measures will be adhered to in case of an outbreak.

risk perception avian influenza 

Literatuur

 1. 1.
  World Health Organisation. Cumulative number of confirmed human cases of avian influenza A (H5N1) reported to the WHO. Epidemic and Pandemic Alert and Response (EPR). (23 september 2006) http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2006_09_19/en/index.htmlGoogle Scholar
 2. 2.
  European Centre for Disease Control, Influenza update (7 april 2006) http://www.ecdc.eu.int/
 3. 3.
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding. Beleidsdraaiboek Influenza Pandemie. 2004. (7 april 2006) http://www.infectieziekten.info/index.php3
 4. 4.
  Bell DM, World Health Organization Working Group on Prevention of International and Community Transmission of SARS. Public health interventions and SARS spread, 2003. Emerg Infect Dis (serial on the Internet). 2004 Nov (7 april 2006). http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no11/04-0729.htm
 5. 5.
  World Health Organization Writing Group. Nonpharmaceutical interventions for pandemic influenza, international measures. Emerg Infect Dis (serial on the Internet). 2006 Jan (7 april 2006). http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol12no01/05-1370.htm
 6. 6.
  Bosman A, Du Ry van Beest Holle M, Conyn-van Spaendonck MAE, Koopmans MPG. Compliance among poultry workers to infection control measures during a large epizootic of Avian Influenza in commercial poultry farms in The Netherlands. In: Bosman A, Mulder YM, Leeuw JRJ de et al. Vogelpest Epidemie 2003: gevolgen voor de volksgezondheid. Bilthoven: RIVM / Instituut voor Psychotrauma, 2004. p. 183-191.Google Scholar
 7. 7.
  Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning, an educational and ecological approach. Third Edition. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company; 1999.Google Scholar
 8. 8.
  Weinstein ND. The precaution adoption process. Health Psychol. 1988;7:355-86Google Scholar
 9. 9.
  Sjoberg L. Factors in risk perception. Risk Anal 2000;20:1-11.Google Scholar
 10. 10.
  Rogers RW. Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of protection motivation. In: Cacioppo J. Petty R (eds). Social Psychophysiology. New York: Guilford Press; 1983.Google Scholar
 11. 11.
  Brug J, Aro AR, Oenema A, de Zwart O, Richardus JH, Bishop GD. SARS risk perception, knowledge, precautions, and information sources, the Netherlands. Emerg Infect Dis (serial on the Internet). 2004 Aug (7 april 2006). http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no8/04-0283.htm
 12. 12.
  Blendon, RJ, Benson JM, DesRoches CM, Raleigh E, Taylor-Clark, K. The public’s response to severe acute respiratory syndrome in Toronto and the United States. Clin Infect Dis 2004;38: 925-31.Google Scholar
 13. 13.
  Lau JT, Yang, X, Tsui H, Kim JH. Monitoring community responses to the SARS epidemic in Hong Kong: from day 10 to day 62. J Epidemiol Commun Health 2003 57(11): 864-70.Google Scholar
 14. 14.
  Leung GM, Lam TH, Ho LM et al. The impact of community psychological responses on outbreak control for severe acute respiratory syndrome in Hong Kong. J Epidemiol Commun Health 2003;57:857-63.Google Scholar
 15. 15.
  Fielding R, Lam WWT, Ho EYY, Lam TH, Hedley AJ, Leung GM. Avian influenza risk perception, Hong Kong. Emerg Infect Dis (serial on the Internet). 2005 May (7 april 2006). http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol11no05/04-1225.htm
 16. 16.
  Tacken M, Verheij R, Mulder J, Hoogen H van den, Braspenning J. Monitoring griepvaccinatiecampagne 2004. Utrecht: Nivel, 2005Google Scholar
 17. 17.
  Gustafson PE, Gender differences in risk perception: theoretical and methodological perspectives. Risk Analysis 1998;18:805-11.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Onno de Zwart
  • 1
  Email author
 • Irene Veldhuijzen
 • Jan Hendrik Richardus
 • Johannes Brug
 1. 1.

Personalised recommendations