Skip to main content

Van UPT naar UVT

Samenvatting

Al meteen na de invoering van het UPT-tarief was er heftige discussie over het hoe en waarom ervan. In al die jaren is die discussie onverminderd heftig gebleven en hij blijft ook na de ingrijpende zorgverzekeringsstelselwijziging en de invoering van de wet BIG actueel. Want waarom dienen verschillende praktijken dezelfde tarieven te hanteren voor een bepaalde behandeling (dat hoeven kappers immers ook niet) en waarom is een gebitsreiniging door een preventieassistent net zo duur als die door een tandarts-parodontoloog?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Michiel de Cleen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

de Cleen, M. Van UPT naar UVT. TAPR 29, 1 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03077610

Download citation