Skip to main content
Log in

Werkgerelateerde pijn aan de duim bij fysiotherapeuten

Klinisch scenario en vraag: risicofactoren voor werkgerelateerde pijn aan de duim bij fysiotherapeuten

  • Van onderzoek naar praktijk
  • Published:
Stimulus

Samenvatting

Een fysiotherapeut die tevens manueel therapeut is, heeft vaak last van pijn aan zijn duim. Hij gebruikt de duim veelvuldig bij manuele verrichtingen waaronder manipulaties en heeft de indruk dat de pijn samenhangt met zijn werkzaamheden. Tijdens vakanties wordt de pijn minder en zodra de werkzaamheden worden hervat, steekt de pijn weer de kop op. Hij vraagt zich af of hier iets tegen te doen is, afgezien van het verminderen van de manuele verrichtingen. Het lijkt hem niet waarschijnlijk dat hierop een pasklaar antwoord te vinden is in de literatuur, behalve dan symptoombestrijding door medicatie. Om die reden is hij meer geïnteresseerd in de risicofactoren voor het ontstaan van dergelijke pijnklachten en vooral of deze risicofactoren te beïnvloeden zijn.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

  • Bouter LM, Dongen MCJM van, Zielhuis GA. Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, epidemioloog, onderzoeker, VU medisch centrum Amsterdam, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO); Instituut voor Gezondheidswetenschappen, afd. Methodologie en Toegepaste Biostatistiek, VU, Amsterdam.

Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, epidemioloog, onderzoeker, Capaciteitsgroep Epidemiologie, Universiteit Maastricht.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Staal, J.B., Heymans, M.W. Werkgerelateerde pijn aan de duim bij fysiotherapeuten. STIM 27, 264–269 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03077602

Download citation

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03077602

Navigation