Skip to main content

Kwaliteit van zorg buiten kantooruren

Een jaar palliatieve zorg door de huisartsenposten in Amsterdam

Samenvatting

Sinds 2000 is er met de opkomst van de huisartsendienstenposten veel veranderd in de palliatieve zorg buiten kantooruren. Bij het EMGO, het researchinstituut van het VUmc in Amsterdam, doen we onderzoek naar de kwaliteit van de palliatieve zorg buiten kantooruren. In dit artikel een evaluatie van alle palliatieve contacten met de SHDA (Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam) gedurende een jaar.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Bart Schweitzer.

Additional information

Bart Schweitzer is huisarts en onderzoeker bij het EMGO-instituut van het VU medisch centrum in Amsterdam.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Schweitzer, B. Kwaliteit van zorg buiten kantooruren. PALL 10, 22–24 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03077455

Download citation