Skip to main content

Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis

Samenvatting

Autisme Spectrum Stoornis (ass) is een sterk genetisch bepaalde, neurobiologische ontwikkelingsstoornis, die wordt gekenmerkt door verschillende afwijkingen in het gedrag. Deze gedragskenmerken zijn onder te verdelen in drie categorieën: atypische sociale interactie, beperkte communicatieve vaardigheden en stereotype gedragingen. Het besef groeit dat, naast deze afwijkende cognitieve karakteristieken, mensen met ass ook atypische perceptuele vaardigheden hebben, zoals het versterkt waarnemen van details en, daarmee samenhangend, het minder goed waarnemen van globale gehelen (Dakin & Frith, 2005; Happé & Frith, 2006). Ondanks dat ass een biologische oorsprong heeft, is er nog geen vaststaande neurobiologische verklaring gevonden voor de afwijkende visuele waarneming bij ass. In dit artikel worden twee studies beschreven die een eerste aanzet geven voor een duidelijk omschreven, neurale oorzaak voor afwijkende visuele waarneming bij mensen met ass.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 • Belmonte, M. K. & Yurgelun-Todd, D. A. (2003). Functional anatomy of impaired selective attention and compensatory processing in autism. Cognitive Brain Research, 17,3, 651–664.

  Google Scholar 

 • Bertone, A., Mottron, L., Jelenic, P. & Faubert, J. (2005). Enhanced and diminished visuo-spatial information processing in autism depends on stimulus complexity. Brain, 128,10, 2430–2441.

  Google Scholar 

 • Casanova, M. F., van Kooten, I. A. J., Switala, A. E., van Engeland, H., Heinsen, H., Steinbusch, H. W. M., et al. (2006). Minicolumnar abnormalities in autism. Acta Neuropathologica, 112,3, 287–303.

  Google Scholar 

 • Cline, H. (2005). Synaptogenesis: A balancing act between excitation and inhibition. Current Biology, 15, 6, R203–R205.

  Google Scholar 

 • Dawson, G., Webb, S. J. & McPartland, J. (2005). Understanding the nature of face processing impairment in autism: Insights from behavioral and electrophysiological studies. Developmental Neuropsychology, 27, 3, 403–424.

  Google Scholar 

 • Fahle, M. (2004). Perceptual learning: A case for early selection. Journal of Vision, 4, 10, 879–890.

  Google Scholar 

 • Happé, F. & Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 1, 5–25.

  Google Scholar 

 • Hochstein, S. & Ahissar, M. (2002). View from the top: Hierarchies and reverse hierarchies in the visual system. Neuron, 36, 5, 791–804.

  Google Scholar 

 • Karni, A. & Sagi, D. (1991). Where Practice Makes Perfect in Texture-Discrimination - Evidence for Primary Visual-Cortex Plasticity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88, 11, 4966–4970.

 • Knierim, J. J. & Vanessen, D. C. (1992). Neuronal Responses to Static Texture Patterns in Area-V1 of the Alert Macaque Monkey. Journal of Neurophysiology, 67, 4, 961–980.

  Google Scholar 

 • Lamme, V. A. F. (1995). The Neurophysiology of Figure Ground Segregation in Primary Visual-Cortex. Journal of Neuroscience, 15, 2, 1605–1615.

  Google Scholar 

 • Lord, C., Rutter, M., Goode, S., Heemsbergen, J., Jordan, H., Mawhood, L., et al. (1989). Autism diagnostic observation schedule: a standardized observation of communicative and social behavior. Journal of Autism and Developmental Disorders, 19, 2, 185–212.

  Google Scholar 

 • Lord, C., Rutter, M. & Le Couteur, A. (1994). Autism Diagnostic Interview-Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 5, 659–685.

  Google Scholar 

 • Roelfsema, P. R., Lamme, V. A. F., Spekreijse, H. & Bosch, H. (2002). Figure-ground segregation in a recurrent network architecture. Journal of Cognitive Neuroscience, 14, 4, 525–537.

  Google Scholar 

 • Rubenstein, J. L. R. & Merzenich, M. M. (2003). Model of autism: increased ratio of excitation/inhibition in key neural systems. Genes Brain and Behavior, 2, 5, 255–267.

  Google Scholar 

 • Scholte, H.S., Jolij, J., Fahrenfort, J.J. & Lamme, V.A.F. (In druk). Feedforward and Recurrent Processing in Scene Segmentation: Electroencephalography and Functional Magnetic Resonance Imaging. Journal of Cognitive Neuroscience.

 • Vandenbroucke, M. W. G., Scholte, H. S., Engeland, H., Lamme, V. A. F. & Kemner, C. (In druk). A new approach to the study of detail perception in Autism Spectrum Disorder (asd): investigating visual feedforward, horizontal and feedback processing. Vision research.

 • Vandenbroucke, M. W. G., Scholte, H. S., Engeland, H., Lamme, V. A. F. & Kemner, C. (2008). A neural substrate for atypical low-level visual processing in Autism Spectrum Disorder. Brain, 131, 4, 1013–1024.

  Google Scholar 

 • Zipser, K., Lamme, V. A. F. & Schiller, P. H. (1996). Contextual modulation in primary visual cortex. Journal of Neuroscience, 16, 22, 7376–7389.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Myriam Vandenbroucke.

Additional information

Mw. dr. M.W.G. Vandenbroucke, psychologe, onderzoekster jeugd, opvoeding en onderwijs, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, onderzoekster umc Utrecht

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Vandenbroucke, M. Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis. NEPR 12, 164–169 (2008). https://doi.org/10.1007/BF03077141

Download citation

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03077141