Advertisement

Neuropraxis

, Volume 12, Issue 5, pp 164–169 | Cite as

Afwijkende visuele waarneming bij mensen met Autisme Spectrum Stoornis

 • Myriam VandenbrouckeEmail author
Artikelen
 • 406 Downloads

Samenvatting

Autisme Spectrum Stoornis (ass) is een sterk genetisch bepaalde, neurobiologische ontwikkelingsstoornis, die wordt gekenmerkt door verschillende afwijkingen in het gedrag. Deze gedragskenmerken zijn onder te verdelen in drie categorieën: atypische sociale interactie, beperkte communicatieve vaardigheden en stereotype gedragingen. Het besef groeit dat, naast deze afwijkende cognitieve karakteristieken, mensen met ass ook atypische perceptuele vaardigheden hebben, zoals het versterkt waarnemen van details en, daarmee samenhangend, het minder goed waarnemen van globale gehelen (Dakin & Frith, 2005; Happé & Frith, 2006). Ondanks dat ass een biologische oorsprong heeft, is er nog geen vaststaande neurobiologische verklaring gevonden voor de afwijkende visuele waarneming bij ass. In dit artikel worden twee studies beschreven die een eerste aanzet geven voor een duidelijk omschreven, neurale oorzaak voor afwijkende visuele waarneming bij mensen met ass.

Literatuur

 1. Belmonte, M. K. & Yurgelun-Todd, D. A. (2003). Functional anatomy of impaired selective attention and compensatory processing in autism. Cognitive Brain Research, 17,3, 651–664.Google Scholar
 2. Bertone, A., Mottron, L., Jelenic, P. & Faubert, J. (2005). Enhanced and diminished visuo-spatial information processing in autism depends on stimulus complexity. Brain, 128,10, 2430–2441.Google Scholar
 3. Casanova, M. F., van Kooten, I. A. J., Switala, A. E., van Engeland, H., Heinsen, H., Steinbusch, H. W. M., et al. (2006). Minicolumnar abnormalities in autism. Acta Neuropathologica, 112,3, 287–303.Google Scholar
 4. Cline, H. (2005). Synaptogenesis: A balancing act between excitation and inhibition. Current Biology, 15, 6, R203–R205.Google Scholar
 5. Dawson, G., Webb, S. J. & McPartland, J. (2005). Understanding the nature of face processing impairment in autism: Insights from behavioral and electrophysiological studies. Developmental Neuropsychology, 27, 3, 403–424.Google Scholar
 6. Fahle, M. (2004). Perceptual learning: A case for early selection. Journal of Vision, 4, 10, 879–890.Google Scholar
 7. Happé, F. & Frith, U. (2006). The weak coherence account: Detail-focused cognitive style in autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 1, 5–25.Google Scholar
 8. Hochstein, S. & Ahissar, M. (2002). View from the top: Hierarchies and reverse hierarchies in the visual system. Neuron, 36, 5, 791–804.Google Scholar
 9. Karni, A. & Sagi, D. (1991). Where Practice Makes Perfect in Texture-Discrimination - Evidence for Primary Visual-Cortex Plasticity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88, 11, 4966–4970.Google Scholar
 10. Knierim, J. J. & Vanessen, D. C. (1992). Neuronal Responses to Static Texture Patterns in Area-V1 of the Alert Macaque Monkey. Journal of Neurophysiology, 67, 4, 961–980.Google Scholar
 11. Lamme, V. A. F. (1995). The Neurophysiology of Figure Ground Segregation in Primary Visual-Cortex. Journal of Neuroscience, 15, 2, 1605–1615.Google Scholar
 12. Lord, C., Rutter, M., Goode, S., Heemsbergen, J., Jordan, H., Mawhood, L., et al. (1989). Autism diagnostic observation schedule: a standardized observation of communicative and social behavior. Journal of Autism and Developmental Disorders, 19, 2, 185–212.Google Scholar
 13. Lord, C., Rutter, M. & Le Couteur, A. (1994). Autism Diagnostic Interview-Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 5, 659–685.Google Scholar
 14. Roelfsema, P. R., Lamme, V. A. F., Spekreijse, H. & Bosch, H. (2002). Figure-ground segregation in a recurrent network architecture. Journal of Cognitive Neuroscience, 14, 4, 525–537.Google Scholar
 15. Rubenstein, J. L. R. & Merzenich, M. M. (2003). Model of autism: increased ratio of excitation/inhibition in key neural systems. Genes Brain and Behavior, 2, 5, 255–267.Google Scholar
 16. Scholte, H.S., Jolij, J., Fahrenfort, J.J. & Lamme, V.A.F. (In druk). Feedforward and Recurrent Processing in Scene Segmentation: Electroencephalography and Functional Magnetic Resonance Imaging. Journal of Cognitive Neuroscience.Google Scholar
 17. Vandenbroucke, M. W. G., Scholte, H. S., Engeland, H., Lamme, V. A. F. & Kemner, C. (In druk). A new approach to the study of detail perception in Autism Spectrum Disorder (asd): investigating visual feedforward, horizontal and feedback processing. Vision research.Google Scholar
 18. Vandenbroucke, M. W. G., Scholte, H. S., Engeland, H., Lamme, V. A. F. & Kemner, C. (2008). A neural substrate for atypical low-level visual processing in Autism Spectrum Disorder. Brain, 131, 4, 1013–1024.Google Scholar
 19. Zipser, K., Lamme, V. A. F. & Schiller, P. H. (1996). Contextual modulation in primary visual cortex. Journal of Neuroscience, 16, 22, 7376–7389.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations