Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 7, Issue 1, pp 42–42 | Cite as

De jongen die opgroeide als hond

en andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater
Gezien en gelezen
  • 69 Downloads

Samenvatting

Het boek beschrijft verschillende verhalen van kinderen die ooit allemaal echt gebeurd zijn. Het zijn stuk voor stuk verhalen van droevige kinderen in de knel. Kinderen die werden behandeld in het team van ChildTrauma Academy in Houston, Texas. Een centrum waar emotioneel beschadigde en getraumatiseerde kinderen worden opgevangen en behandeld. De verhalen geven een indringend beeld van wat verwaarlozing en/of mishandeling voor effect kan hebben op de sociaalemotionele ontwikkeling van een kind en op de ontwikkeling van de hersenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations