Advertisement

Stimulus

, Volume 10, Issue 2, pp 110–111 | Cite as

Trofische veranderingen in de voet bij kinderen met een ontwikkelingsapraxie

  • S. O. Iloeje
Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het wordt algemeen onderkend dat patiënten met vroege unilaterale hersenlaesies trofische veranderingen in de ledematen kunnen vertonen, waardoor asymmetrische verhoudingen kunnen ontstaan. Atrofie van de ledematen die vergezeld gaat met duidelijke deformiteiten komt ook frequent voor bij verschillende

ontwikkelingsapraxie voet trofiek voet 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1991

Authors and Affiliations

  • S. O. Iloeje
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations