Advertisement

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

, Volume 36, Issue 2, pp 101–102 | Cite as

J. Meerveld, J. Schumacher, E. Krijger, R. Bal en H. Nies. Landelijk Dementieprogramma. Utrecht: NIZW, 2004, ISBN 90 5957 290 4. 100 p.

Boekbesprekingen
  • 19 Downloads

Samenvatting

Mensen met dementie en hun omgeving hebben te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er sprake is van versnippering in de hulp en gebrek aan continuïteit. Hulpverleners werken langs elkaar heen, mantelzorgers vragen zich af hoe het verder moet, veel energie gaat verloren aan het regelen van de zorg. Gezien de grote omvang van de zorgvraag van mensen met dementie in de toekomst dreigt hier een enorm probleem.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations