Indicatiestelling voor de Sociale Werkvoorziening

Geautoriseerde richtlijn, 11 december 2000
 • F. A. van Werven-Bruijne
 • H. C.  van Oene-Oprel
 • W. B. J. van Woezik
 • F. H. Moria
 • A. N. H. Weel
 • C. J. Koene
Richtlijn voor bedrijfsartsen

semenvatting

Het hoofddoel van deze richtlijn is de bevordering van een optimale en uniforme wijze van beoordeling door de bedrijfsarts voor het indicatieadvies ten behoeve van en voor de sociale werkvoorziening (SW), gegeven de specifiek Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk. Nevendoel is het leveren van een bijdrage aan een zorgvuldige wijze van verzamelen en hanteren van de benodigde medische gegevens.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • F. A. van Werven-Bruijne
  • 1
 • H. C.  van Oene-Oprel
 • W. B. J. van Woezik
 • F. H. Moria
 • A. N. H. Weel
 • C. J. Koene
 1. 1.

Personalised recommendations