Advertisement

‘Evidence: een nieuwe controverse?’

(TP oktober 2007, pag. 25)

  • 22 Accesses

samenvatting

Graag geef ik een reactie op bovengenoemd commentaar van prof.dr. M. Hülsmann.

Na een uitgebreide studie in de Cochrane Library is het evident dat er voor ons tandheelkundig handelen praktisch GEEN evidence bestaat. Evidence dient wel gedefinieerd te worden als ‘een conclusie die voortkomt uit voldoende goede onderzoeken die onafhankelijk van elkaar allemaal in dezelfde richting wijzen’. Eén enkel onderzoek kan dus per definitie geen evidence betekenen en het dubbelblinde placebo gecontroleerde, gerandomiseerde onderzoek (RCT) geldt slechts als hoogste onderzoeksvorm voor één enkel onderzoek. Meerdere vormen van onderzoek, waaronder liefst ook RCT’s tezamen, kunnen tot evidence leiden. Dit heet triangulatie.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to    .

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

 ,  . ‘Evidence: een nieuwe controverse?’. TAPR 28, 1077 (2007). https://doi.org/10.1007/BF03073301

Download citation