Psychopraxis, jaargang 2006

, Volume 8, Issue 2, pp 57–60

Zorg voor slaapproblemen bij psychiatrische stoornissen

Artikelen

DOI: 10.1007/BF03072263

Cite this article as:
Niet, G.. PSYC (2006) 8: 57. doi:10.1007/BF03072263
  • 561 Downloads
slaapproblemen insomnia 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.Gerrit de Niet is verplegingswetenschapper en verbonden als verpleegkundige en junior onderzoeker aanRenkum

Personalised recommendations