Psychopraxis, jaargang 2006

, Volume 8, Issue 2, pp 57–60 | Cite as

Zorg voor slaapproblemen bij psychiatrische stoornissen

Artikelen
  • 693 Downloads
slaapproblemen insomnia 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.Gerrit de Niet is verplegingswetenschapper en verbonden als verpleegkundige en junior onderzoeker aanRenkum

Personalised recommendations