Advertisement

Psychopraxis

, Volume 6, Issue 6, pp 196–197 | Cite as

Themanummer ‘Professie & Privé’

  • Walter Vandereycken
Introductie
  • 15 Downloads

Samenvatting

In een mailinggroep voor Franse psychologen laaide op het internet recent een felle discussie op. Een rolstoelgebonden therapeute vroeg zich af of ze cliënten bij haar aan huis kon zien, omdat ze elders in de stad niet direct een ruimte vond die voor haar makkelijk toegankelijk was. Het commentaar was niet van de lucht. Zo reageerde een psychoanalyticus furieus ‘of ze nooit van overdracht gehoord had’ en dat ‘dit maar weer eens aangaf hoe het psychotherapievak te grabbel wordt gegooid door al die moderne invloeden’. Misschien denken therapeuten in onze contreien wat breder, maar een psychotherapiepraktijk aan huis is niet meteen een voor de hand liggend discussiethema. Toch brengt het ons letterlijk en figuurlijk bij het onderwerp van dit themanummer: de grenzen en wisselwerking tussen professie & privé in de GGZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Walter Vandereycken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations