Psychopraxis

, Volume 4, Issue 1, pp 18–20

Verwerking van schokkende gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)emdrtraumaposttraumatische stress-stoornis

  • Ad de Jongh
  • Erik ten Broeke
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03071976

Cite this article as:
de Jongh, A. & Broeke, E.. PSYC (2002) 4: 18. doi:10.1007/BF03071976
  • 201 Downloads

Abstract

Een verkrachting, een gewapende overval of de plotselinge dood van een dierbaar persoon, is een gebeurtenis die in het algemeen diep ingrijpt in het leven van betrokkenen. In eerste instantie kan dit leiden tot klachten als ontreddering, hulpeloosheid en gevoelens van angst en verdoving. Op langere termijn kan men last krijgen van indringende beelden (herbelevingen) van het gebeurde, vermijding van zaken die ermee te maken hebben en extreme schrikachtigheid. We spreken dan vaak van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Een PTSS is een invaliderende aandoening die echter goed te behandelen is als dit op de juiste manier gebeurt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Ad de Jongh
    • 1
  • Erik ten Broeke
  1. 1.

Personalised recommendations