Psychopraxis

, Volume 4, Issue 1, pp 18–20 | Cite as

Verwerking van schokkende gebeurtenissen met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)emdrtraumaposttraumatische stress-stoornis

 • Ad de Jongh
 • Erik ten Broeke
Artikelen

Abstract

Een verkrachting, een gewapende overval of de plotselinge dood van een dierbaar persoon, is een gebeurtenis die in het algemeen diep ingrijpt in het leven van betrokkenen. In eerste instantie kan dit leiden tot klachten als ontreddering, hulpeloosheid en gevoelens van angst en verdoving. Op langere termijn kan men last krijgen van indringende beelden (herbelevingen) van het gebeurde, vermijding van zaken die ermee te maken hebben en extreme schrikachtigheid. We spreken dan vaak van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Een PTSS is een invaliderende aandoening die echter goed te behandelen is als dit op de juiste manier gebeurt.

 

Literatuur

 1. Chemtob CM ea (2000) Eye movement desensitization and reprocessing. In EA Foa ea (eds) Effective treatments for PTSD: Practice guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. New York: Guilford Press (p139-155 en 333-335)Google Scholar
 2. De Jongh A & Ten Broeke E (1998) Treatment of choking phobia by targeting traumatic memories with EMDR: A case study. Clinical psychology and psychotherapy 5: 264-269Google Scholar
 3. De Jongh A & Ten Broeke E (1998) Eye movement desensitization and reprocessing. In BPR Gersons & IVE Carlier (eds) Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stress-stoornissen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum (p 91-100)Google Scholar
 4. De Jongh A & Ten Broeke E (2001) EMDR bij de behandeling van PTSS na verkrachting. Directieve therapie 21: 229-245.Google Scholar
 5. De Jongh A ea (1999) Treatment of specific phobias with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Protocol, empirical status, and conceptual issues. Journal of anxiety disorders13: 69-85Google Scholar
 6. Shapiro F (2001) Eye movement desensitization and reprocessing: Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford PressGoogle Scholar
 7. Van Etten ML & Taylor S (1998) Comparative efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Clinical psychology and psychotherapy 5: 126-144Google Scholar

Internet De volgende sites over EMDR zijn de moeite waard:

 1. EMDR Institute: emdr.comGoogle Scholar
 2. EMDR International Association: www.emdria.org
 3. EMDR bij kinderen: www.childtrauma.com

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 • Ad de Jongh
  • 1
 • Erik ten Broeke
 1. 1.

Personalised recommendations