Maatwerk

, Volume 6, Issue 1, pp 204–207

De gereedschapskist van de maatschappelijk werker

Profilering, minder stress en meer balans
Methodiek

Abstract

Het multimethodisch maatschappelijk werk is een gereedschapskist voor maatschappelijk werkers. Niet alleen kunnen ze methodisch hun eigen werk beter doen, ook kunnen ze precies benoemen wat ze doen en zichzelf dus beter profileren. Herman de Mönnink schreef De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Handboek Multimethodisch Maatschappelijk Werk. In dit artikel legt hij uit wat zijn model inhoudt.

Bron

  1. Herman de Mönnink (2004), De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Handboek Multimethodisch Maatschappelijk Werk. Maarssen: Elsevier. ISBN 90 352 2694 1.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations