Advertisement

Critical care

, Volume 3, Issue 2, pp 53–55 | Cite as

Nierfunctievervangende therapie bij acute nierinsufficiëntie: CRRT of IHD

  • P. van der Weijden
Medisch
  • 132 Downloads

Abstract

De laatste twintig jaar is de prognose van acute nierinsufficiëntie verbeterd door de vooruitgang van reanimatietechnieken (bij onder meer septische shock), beademing, voeding en hemodynamische monitoring. Maar ook door de verbetering van nierfunctievervangende therapie voor IC-patiënten. Inmiddels zijn er meer dan 250 publicaties over de verschillende aspecten van nierfunctievervangende therapie bij IC-patiënten verschenen. Toch blijven er nog diverse vragen bestaan.

Literatuur

  1. Renal replacement therapy in acute renal failure. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, V. D’Intini et al. 2004; 18(1) 145-157.Google Scholar
  2. Renal replacement therapy for acute renal failure on the intensive care unit: coming of age? EFH van Bommel. The Netherlands Journal of Medicine 2003; 61(8) 239-248.Google Scholar
  3. Basale aspecten van nierfunctievervangende therapie. Dr. MG Vervloet, Reader NEMO dagen 2005, congres NVIC.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • P. van der Weijden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations