Skip to main content
Log in

Hoeveel lichaamsbeweging is gezond?

Richtlijnen voor jong en oud als stimulans om meer te bewegen

 • Preventie
 • Published:
Stimulus

Samenvatting

Een antwoord op de vraag hoe veel, hoe vaak en hoe lang men aan lichaamsbeweging moet doen voor een gezonde ontwikkeling van jong tot oud is van groot belang voor ouders, opvoeders en werkers in de gezondheidszorg. Ten slotte heeft natuurlijk iedere volwassene die zelf de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid neemt, belang bij een antwoord.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7a
Figuur 7b
Figuur 8
Figuur 9

Literatuur

 • Ainsworth B, Haskell WL, Leon A, et al. Compendium of physical activities: classification by energy costs of human physical activities. Med Sci Sport Exercise 1993;25(1):71-80.

  Google Scholar 

 • American College of Sports Medicine Position Stand. Exercise and physical activity for older adults. Medicine and Science in Sports and Exercise 1998a;6:992-1008.

 • American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Medicine and Science in Sports and Exercise 1998b;6:975-91.

 • Backx FJG, Swinkels H, Bol E. Hoe lichamelijk inactief zijn Nederlandse volwassenen in hun vrije tijd? Maandbericht Gezondheidsstatistiek 1994;13(3):4-16.

  Google Scholar 

 • Biddle S, Sallis J, Cavill N (eds). Young and active? Policy framework for young people and health-enhancing physical activity. Londen: Health Education Authority, 1998.

 • Bouchard C. Physical activity, fitness and health: overview of the Consensus Symposium. In: AH Quinney, L Gauvin, TA Wall (eds). Towards active living. Champaign (IL): Human Kinetics Publishers, 1994.

 • Caspersen CJ. Physical activity epidemiology concepts, methods and applications to exercise science. Exerc Sport Sci Rev 1989;17:423-73.

  Google Scholar 

 • Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 1998/1999. Lelystad: Koninklijke Vermande, 1999.

 • Hildebrandt VH, Urlings IJM, Proper KI, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Bewegen Nederlanders nog wel (genoeg)? Hoofddorp: TNO Arbeid (nog niet gepubliceerd).

 • Kemper HCG, Ooijendijk WTM, Stiggelhout M. Consensus over de Nederlandse norm voor gezond bewegen. TSG 2000;78(3) forum:180-4.

  Google Scholar 

 • Kemper HCG. Meer bewegen voor sterkere botten. Geneeskunde en Sport 2002;35(4):8-15.

  Google Scholar 

 • Kemper, HCG (ed). The Amsterdam Growth Study, a longitudinal analysis of health, fitness and lifestyle. HK Sport Science Monograph Series Vol 6. Champaign (IL): Human Kinetics, 1995:135-58.

 • Mechelen W van, Vente W de, Twisk JWR, Post GB, Snel Jan, Kemper HCG. Het beloop van alledaagse lichamelijke activiteit van een selecte groep Nederlanders. Resultaten van 20 jaar Amsterdams Groei en GezondheidsOnderzoek. In: VH Hildebrandt, WTM Ooijendijk, M Stiggelbout. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 1998/1999. Lelystad: Koninklijke Vermande, 1999:53-66.

 • Mechelen W van. Gezondheid in Beweging. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg 1996;74(1):44-6.

 • Montoye HJ, Kemper HCG, Saris WHM, Washburn RH. Measuring physical activity and energy expenditure. Champaign (IL): Human Kinetics, 1996.

 • Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Stiggelbout M (red). Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000/2001. TNO Arbeid, TNO PG, 2002.

 • Pate PR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, et al. Physical activity and public health, a recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995:273(5):402-7.

  Google Scholar 

 • Ruwaard D, Kramers PGN (eindred). Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997. De som der delen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Utrecht, Amsterdam: Elsevier/De Tijdstroom, 1997.

 • Sallis JF. Physical activity guidelines for adolescents. Pediatric Exercise Science (Special issue) 1994;6(4):299-463.

  Google Scholar 

 • Saris WHM. Dose-response of physical activity in the treatment of obesity – how much is enough to prevent unhealthy weight gain. Int J of Obesity, 2002;26(suppl 1):S108.

  Google Scholar 

 • Schuijt AJE, Feskens JM, Seidell JC. Lichamelijke activiteit in samenhang met sociaal-demografische determinanten en gezondheidskenmerken bij volwassen mannen en vrouwen in Amsterdam, Doetinchem en Maastricht. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1999; 143:1561-4.

  Google Scholar 

 • Twisk JWR. Physical activity guidelines for children and adolescents, a critical review. Sports Med 2001;31(8):617-27.

  Google Scholar 

 • US Department of Health and Human Services. Physical activity and health: a report of the Surgeon General, GA: US Department of Health and Human Services, Centers of Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996.

 • Voorrips LE, Bausch-Goldbohm RA. Bewegen en kanker: de wetenschappelijke stand van zaken. Zeist: TNO, 2000.

 • WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic disease. Report of a joint WHO/FAO expert consultation. Geneva: WHO Tech Report Ser 916 2003.

 • Zielhuis RL. Gemeente, Milieu en Gezondheid. T Soc Geneesk 1981;59:928-32.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Kemper, .C.G. Hoeveel lichaamsbeweging is gezond?. STIM 22, 125 (2003). https://doi.org/10.1007/BF03063008

Download citation

 • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03063008

Navigation