Stimulus

, 19:38

Techniek voor onderzoek van de eerste rib

  • L. Krumholz
Artikelen

DOI: 10.1007/BF03062736

Cite this article as:
Krumholz, L. STIM (2000) 19: 38. doi:10.1007/BF03062736

Samenvatting

Disfuncties van de eerste rib worden vaak gevonden bij vernauwingen van de scalenuspoort, of nog vaker door de als osteopaat werkende arts (figuur 1):

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • L. Krumholz
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations