Stimulus

, 19:38 | Cite as

Techniek voor onderzoek van de eerste rib

  • L. Krumholz
Artikelen
  • 23 Downloads

Samenvatting

Disfuncties van de eerste rib worden vaak gevonden bij vernauwingen van de scalenuspoort, of nog vaker door de als osteopaat werkende arts (figuur 1):

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • L. Krumholz
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations