Stimulus

, Volume 17, Issue 2, pp 104–104 | Cite as

Reacties van het cardiospiratoire systeem bij patiënten met reumatoïde arthritis tijdens fietsen en hardlopen in water

  • S. Melton-Rogers
  • G. Hunter
Article
  • 135 Downloads

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was het vergelijken, bij patiënten met reumatoïde arthritis, van oefeningen op de normale fiets-ergometer met het met hoge snelheid voortbewegen in water, eveneens door patiënten met reumatoïde arthritis waarbij gebruik werd gemaakt van drijfmiddelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1998

Authors and Affiliations

  • S. Melton-Rogers
    • 1
  • G. Hunter
  1. 1.

Personalised recommendations