Stimulus

, Volume 12, Issue 2, pp 119–119 | Cite as

Asymmetrie van het facetgewricht en protrusie van de intervertebrale discus

  • O. Hägg
  • A. Wallner
Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

In een studie betreffende 47 gevallen van protrusie van een lumbale discus werd de hypothese getoetst, dat asymmetrie van de facetgewrichten gecorreleerd is met de aanwezigheid van een discusprotrusie. Zeventien gevallen van protrusie van de discus L4–L5 en dertig gevallen van protrusie van de discus L5–S1 werden gemeten met frontale computertomografie (ct)-scans. De niet-afwijkende disci op elk niveau werden als controle gebruikt voor de protrusie vertonende disci van hetzelfde niveau.

discusprotrusie intervertebraal facetgewricht asymmetrie asymmetrie lumbale wervelkolom protrusie lumbale discus wervelkolom 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1993

Authors and Affiliations

  • O. Hägg
    • 1
  • A. Wallner
  1. 1.

Personalised recommendations