Advertisement

Pallium

, 9:168 | Cite as

Zijn palliatieve hulpverleners er klaar voor?

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Irene Tuffrey-Wijne
Artikelen
  • 128 Downloads

Abstract

Ongeveer 1 tot 3 procent van de wereldbevolking heeft een verstandelijke beperking en hun levensverwachting – en daarmee de behoefte aan palliatieve zorg – is aanzienlijk gestegen. De vraag wat hun zorgbehoeften precies zijn en in hoeverre de palliatieve zorgverlening er klaar voor is om hieraan tegemoet te komen, was onderwerp van een onlangs uitgevoerd onderzoek.

Notes

Literatuur

  1. Tuffrey-Wijne I. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: ‘Waarom werd mij niets verteld?’ Pallium 2005; september: 10-13.Google Scholar
  2. Tuffrey-Wijne I, Hogg J, Curfs L. End-of-life and palliative care for people with intellectual disabilities who have cancer or other life-limiting illness: a review of the literature and available resources. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 2007; 20 (4): 331-344.Google Scholar
  3. Tuffrey-Wijne I, Hollins S, Curfs L. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: het perspectief van palliatieve zorgverleners. NTZ 2006; 32 (3): 157-169.Google Scholar
  4. Mash E, Wolfe D. Abnormal child psychology, 3de editie. 2004: Thomson Wadsworth, Belmont.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Irene Tuffrey-Wijne
    • 1
  1. 1.Irene Tuffrey-Wijne is senior research nurseUniversity of London

Personalised recommendations