Kind en adolescent

, Volume 17, Issue 3, pp 128–134 | Cite as

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een nieuwe behandelingstechniek voor trauma–gerelateerde angstklachten. Over de toepassing bij kinderen
 • P. Muris
 • A. de Jongh
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) post–traumatic stress disorder trauma–related anxiety symptoms children 

Samenvatting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een nieuwe behandelingsmethode voor posttraumatische stress–stoornis en andere trauma–gerelateerde angstklachten. In essentie behelst EMDR het volgende: cliënten nemen een traumatische of aversieve herinnering in gedachten en voeren onderwijl oogbewegingen uit door de hand van de therapeut te volgen. Onder invloed van de oogbewegingen zouden negatieve herinneringen hun pathogene karakter verliezen en alsnog adequaat worden verwerkt. Na een beknopte uiteenzetting over de achtergrond van EMDR en de toepassing van deze techniek bij kinderen, wordt de procedure beschreven en toegelicht aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar behandelingsaspecten die voor het gebruik van EMDR bij kinderen relevant kunnen zijn. EMDR lijkt een nuttige aanvulling op reeds beschikbare behandelingsvormen. Vooralsnog is een kritische houding echter geboden.

Literatuur

 1. Acierno, R., Hersen, M., Hasselt, V.B. van, Tremont, G. & Meuser, K.T. (1994). Review of the validation and dissemination of eye–movement desensitization and reprocessing: A scientific and ethical dilemma. Clinical Psychology Review, 14, 287–299.CrossRefGoogle Scholar
 2. Arntz, A. (1995). Psychologische behandelingen van de post–traumatische stress–stoornis. De Psycholoog, 30, 177–180.Google Scholar
 3. Bernstein, G.A. & Borchardt, C.M. (1991). Anxiety disorders of childhood and adolescence: A critical overview. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30, 519–532.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 4. Boudewyns, P.A., Stwertka, S.A., Hyer, L.A., Albrecht, J.W. & Sperr, E.V. (1993). Eye movement desensitization for PTSD of combat: A treatment outcome pilot study. The Behavior Therapist, 16, 29–33.Google Scholar
 5. Broeke, E. ten & Jongh, A. de (1995). Eye movement desensitization and reprocessing. Gewoon imaginaire exposure? De Psycholoog, 30, 459–464.Google Scholar
 6. Greenwald, R. (1993). Using EMDR with children: A manual. Pacific Grove, CA: EMDR Institute.Google Scholar
 7. Greenwald, R. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): An overview. Journal of Contemporary Psychotherapy, 24, 15–34.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hodes, R.L., Cook, E.W. & Lang, P.J. (1985). Individual differences in autonomic response: Conditioned association or conditioned fear? Psychophysiology, 22, 545–560.Google Scholar
 9. Jongh, A. de & Broeke, E. ten (1996). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angstklachten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 93–114.Google Scholar
 10. Kindt, M., Brosschot, J. & Muris, P. (1996). Spider phobia questionnaire for children (SPQ–C): A psychometric study and normative data. Behaviour Research and Therapy, 34, 277–282.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Lohr, J.M., Kleinknecht, R.A., Tolin, D.F. & Barrett, R.H. (1995). The empirical status of the clinical application of eye movement desensitization and reprocessing. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 26, 285–302.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Merckelbach, H. (1993). Eye movement desensitization: Kanttekeningen bij De Jongh en Ten Broeke. Directieve Therapie, 13, 172–176.Google Scholar
 13. Muris, P. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing: Een vorm van cognitieve therapie? De Psycholoog, 31, 205–207.Google Scholar
 14. Muris, P. & Merckelbach, H. (1995). Treating spider phobia with eye–movement desensitization and reprocessing: Two case reports. Journal of Anxiety Disorders, 9, 439–449.CrossRefGoogle Scholar
 15. Muris, P., Merckelbach, H., Haaften, H. van & Mayer, B. (ter publicatie aangeboden). Eye movement desensitization and reprocessing versus exposure in vivo. A single–session crossover study of spider phobic children.Google Scholar
 16. Pellicer, X. (1993). Eye movement desensitization treatment of a child's nightmares: A case report. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 73–75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Pitman, R.K., Altman, B., Greenwald, E., Longpre, R.E., Macklin, M.L., Poire, R.E. & Steketee, G.S. (1991). Psychiatric complications during flooding therapy for post–traumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychiatry, 52, 17–20.PubMedGoogle Scholar
 18. Shapiro, F. (1989a). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.CrossRefGoogle Scholar
 19. Shapiro, F. (1989b). Eye movement desensitization: A new treatment for the post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 20, 211–217.CrossRefGoogle Scholar
 20. Shapiro, F. (1991). Eye movement desensitization and reprocessing procedure: From EMD to EMDR. A new treatment model for anxiety and related traumata. The Behavior Therapist, 14, 133–135.Google Scholar
 21. Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing. Basic principles, protocols, and procedures. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 22. Silver, S.M., Brooks, A. & Obenchain, J. (1995). Treatment of Vietnam war veterans with PTSD: A comparison of eye movement desensitization and reprocessing, biofeedback, and relaxation training. Journal of Traumatic Stress, 8, 337–342.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Vaughan, K., Armstrong, M.S., Gold, R., O'Connor, N., Jenneke, W. & Tarrier, N. (1994). A trial of eye movement desensitization compared to image habituation training and applied muscle relaxation in post–traumatic stress disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 283–291.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Velden, P.G. van der & Kleber, R.J. (1996). Met het oog op morgen: Een overzicht van EMDR–studies. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38, 30–39.Google Scholar
 25. Wilson, S.A., Becker, L.A. & Tinker, R.H. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for psychologically traumatized individuals. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 928–937.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • P. Muris
  • 1
 • A. de Jongh
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations